Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 1 1 8 5 2
 
 
 
 
 
Hoạt động T.Chuẩn - Đ.lường - C.lượng
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sóc Trăng chính thức đi vào hoạt động
(30/05/2017)

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sóc Trăng là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo Quyết định số 44/QĐ-SKHCN, ngày 05/4/2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng trên cơ sở tách một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sóc Trăng.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sóc Trăng  có trụ sở chính: Số 74, đường Lê Duẩn, khóm 1, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Địa điểm hoạt động: Số 479, đường Lê Duẩn, khóm 4, phường 9, thành phố  Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; điện thoại số 0299.3611.335.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sóc Trăng (sau đây gọi là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường và dịch vụ đo;

- Tư vấn, thiết kế, vận chuyển, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa, mua bán các loại phương tiện đo, chuẩn đo lường;

- T­ư vấn, h­ướng dẫn xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, như: TCVN ISO 9001, TCVN ISO 22000, ISO 14000, GMP, HACPP...;

- Thử nghiệm và đánh giá kết quả thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa như vật liệu xây dựng, điện, xăng dầu…;

- Tư vấn, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, hợp chuẩn, hợp quy;

- Dịch vụ ứng dụng kỹ thuật mã số, mã vạch;

- Dịch vụ tư vấn, đo đạt các chỉ tiêu về môi trường, đánh giá tác động môi trường, thử nghiệm, kiểm tra nhanh về an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất lưu thông hàng hóa;

- Tổ chức các hoạt động kinh doanh, cho thuê và thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến định lượng hàng hóa, dịch vụ mua bán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong hoạt động công vụ;

- Các dịch vụ khác về khoa học và công nghệ, kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Hiện nay, Trung tâm đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường mang số đăng ký ĐK 226 và chỉ định kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường sử dụng dấu kiểm định mang ký hiệu N340 với năng lực kiểm định là 18 loại phương tiện đo và hiệu chuẩn 02 loại chuẩn đo lường.

(Xem thêm chi tiết về năng lực kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo,chuẩn đo lường của Trung tâm)

 Để kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu và chất lượng dịch vụ do Trung tâm cung cấp cho tổ chức, cá nhân ngày càng cao. Trung tâm đã xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như TCVN ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025:2005; công cụ cải tiến 5S. Đối với hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, Trung tâm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng chỉ công nhận lĩnh vực Đo lường - Hiệu chuẩn mang mã số VILAS 826.

Trong những năm tiếp theo, yêu cầu trong giai đoạn mới đặt ra Trung tâm sẽ được đầu tư trang bị các chuẩn đo lường, trang thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm có cấp chính xác cao, hiện đại đảm bảo theo yêu cầu của khu vực, trong nước và xây dựng trụ sở nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Phấn đấu đến năm 2020, Trung tâm sẽ kiểm định được tối thiểu 60% phương tiên đo thuộc Danh mục phương tiện đo (gồm 60 loại) phải kiểm định.

Vũ Quyết

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 123456789 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu