Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 1 1 3 4 3
 
 
 
 
 
Hoạt động T.Chuẩn - Đ.lường - C.lượng
Thông báo lịch Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng
(15/06/2017)

         Thực hiện theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Ngày 09/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 493/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2017.

Theo đó, Thường trực Ban Chỉ đạo ISO tỉnh Sóc Trăng (Sở Khoa học và Công nghệ) đã ban hành Công văn số 06/BCĐ ISO ngày 06/6/2017 về việc thông báo lịch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2017. Cụ thể như sau:

- Thời gian: từ 01/7/2017 đến 30/9/2017.

Trường hợp đơn vị nơi đến kiểm tra có lý do thay đổi lịch kiểm tra phải thông báo đến đoàn kiểm tra trước 10 ngày làm việc thông qua Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số điện thoại: 02993 611296 - 820 789 – 820 115).

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo, thư ký ISO, đại diện các bộ phận, các phòng chuyên môn có liên quan đến việc xây dựng và áp dụng HTQLCL.

- Nội dung kiểm tra:

1. Tình hình công bố, công bố lại (nếu có) HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

2. Việc thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL.

3. Chính sách chất lượng.

4. Xây dựng mục tiêu chất lượng (MTCL) và báo cáo tình hình thực hiện MTCL định kỳ của cơ quan và các bộ phận, các phòng chuyên môn.

5. Xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ (ĐGNB) và kết quả ĐGNB.

6. Hoạt động xem xét của lãnh đạo.

7. Tình hình kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO, Tổ Thư ký ISO khi có sự thay đổi.

8. Tổng số quy trình bắt buộc theo ISO, tổng số thủ tục hành chính áp dụng theo ISO.

9. Tổng số phòng ban, đơn vị áp dụng ISO.

10. Báo cáo kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

Các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 01/7/2017 qua địa chỉ:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sóc Trăng.

Địa chỉ: Số 479 Lê Duẩn, khóm 4, phường 9, thành phố Sóc Trăng.

ĐT: (0299) 3820789 - (0299) 3820115

Fax: (0299) 3823331

Email: tcdlclst@gmail.com

Đính kèm Lịch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001và mẫu báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

Thúy Trang

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 123456789 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu