Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 1 2 9 1 6
 
 
 
 
 
Hoạt động T.Chuẩn - Đ.lường - C.lượng
Kiểm tra định kỳ Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
(14/12/2017)

Kiểm tra định kỳ việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (HTQLCL) tại các cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) là một yêu cầu bắt buộc được quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động này được quy định cụ thể tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, hoạt động kiểm tra phải đảm bảo các nguyên tắc: Tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và các quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, minh bạch; Tối thiểu các cơ quan thuộc đối tượng phải xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phải được kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo, trong đó tối thiểu 1/3 số cơ quan phải được kiểm tra tại trụ sở cơ quan.

Trên tinh thần quy định trên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng với nhiệm vụ là Thường trực Ban Chỉ đạo ISO của tỉnh đã xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Kế hoạch Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2017.

Số đơn vị được kiểm tra theo kế hoạch là 120 đơn vị (46 đơn vị kiểm tra tại trụ sở, trong đó có 09 đơn vị kiểm tra lồng ghép với Đoàn kiểm tra về cải cách hành chính của tỉnh do Sở Nội vụ tổ chức, 01 đơn vị không tiến hành kiểm tra do đơn vị không sắp xếp, chuẩn bị hồ sơ; 74 đơn vị kiểm tra thông qua báo cáo). Kết quả kiểm tra cụ thể một số mặt như:

- Phạm vi áp dụng HTQLCL

Đa số các đơn vị đã áp dụng HTQLCL đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, đã cập nhật và chỉnh sửa HTQLCL thay đổi theo TTHC sửa đổi, bổ sung mới ban hành của UBND tỉnh.

 - Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL

Qua kiểm tra thực tế tại các đơn vị đa số các đơn vị đều có phổ biến đến tất cả công chức, nhân viên trong đơn vị về việc áp dụng HTQLCL thông qua các cuộc họp cơ quan, đơn vị nên việc duy trì và cải tiến hệ thống có chuyển biến tích cực hơn so với các năm trước. Hệ thống tài liệu được lãnh đạo các đơn vị ban hành áp dụng; phân phối đến các phòng, ban, bộ phận, thể hiện qua sổ phân phối tài liệu cho lãnh đạo và các bộ phận.

- Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan

Thủ trưởng của các đơn vị đã thể hiện cam kết của mình thông qua việc ban hành Chính sách chất lượng. Hàng năm các đơn vị dựa trên Chính sách chất lượng và kế hoạch của đơn vị từ đó xem xét và ban hành mục tiêu chất lượng (MTCL) và có quy định thời gian báo cáo định kỳ tình hình thực hiện MTCL, thực hiện đúng các quy trình, thủ tục đã xây dựng.

-  Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong HTQLCL

Các đơn vị kiểm soát quá trình giải quyết công việc thông qua việc sử dụng phiếu theo dõi xử lý công việc và Sổ theo dõi kết quả kèm theo. Việc sử dụng phiếu theo dõi xử lý công việc giúp cho lãnh đạo kiểm soát được thời gian giải quyết và trách nhiệm giải quyết công việc giữa các bộ phận cũng như các cá nhân trong quá trình xử lý hồ sơ của tổ chức, cá nhân.

- Hoạt động đánh giá nội bộ (ĐGNB)

Đa số các đơn vị đều chủ động xây dựng kế hoạch ĐGNB ngay từ đầu năm và tổ chức ĐGNB theo đúng kế hoạch. Trong quá trình ĐGNB các đơn vị đã phát hiện một số điểm không phù hợp và lưu ý và thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp, sau đó tiến hành họp xem xét lãnh đạo nhằm thông báo cho các bộ phận và các cá nhân có liên quan biết để tiến hành khắc phục hoặc cải tiến tránh tái diễn và lập lại cho các kỳ ĐGNB tiếp theo.

- Hoạt động cải tiến trong HTQLCL

 Việc cải tiến HTQLCL được các đơn vị thực hiện bằng nhiều hình thức như cải tiến quy trình, thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, cải tiến thông qua việc sáng kiến của nhân viên, thông qua việc rà soát TTHC.

Nhìn chung, tất cả các đơn vị đều có thực hiện các biện pháp nhằm duy trì, cải tiến HTQLCL, đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Tuy nhiên, ở một vài đơn vị, Lãnh đạo chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL, chưa tổ chức tốt việc thông tin tuyên truyền để công chức nắm chắc được mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc áp dụng HTQLCL. Dẫn đến công chức chưa hiểu rõ nội dung thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL tại đơn vị nên chưa tích cực trong việc áp dụng và cải tiến HTQLCL. Công chức được phân công làm Thư ký ISO tham mưu, tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm soát HTQLCL của các đơn vị thường có sự thay đổi, chuyển đổi vị trí trong quá trình công tác nên có ảnh hưởng đến công tác áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL. Nhận thức về HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của một số cán bộ, công chức chưa sâu, chậm thay đổi theo hệ thống, thường làm theo thói quen, ngại tiếp xúc cái mới, chưa quen với các khái niệm, quy trình trong hệ thống; đặc biệt là còn lúng túng trong việc vận dụng, nhất là trong quá trình ĐGNB.

Qua kết quả kiểm tra, Thường trực Ban Chỉ đạo ISO đã có báo cáo kết quả đến UBND tỉnh Sóc Trăng và có kiến nghị sau:

- Đối với UBND tỉnh Sóc Trăng

+ Chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị quan tâm việc duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

+ Chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ dự toán kinh phí để chuyển đổi HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015.

- Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ

+ Sớm có văn bản hướng dẫn việc chuyển đổi TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản mới TCVN ISO 9001:2015.

+ Đề nghị Bộ KH&CN sớm nghiên cứu phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tích hợp HTQLCL với hệ thống một cửa điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước.

+ Tổ chức tổng kết việc triển khai xây dựng, áp dụng, cải tiến và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trước khi chuyển sang phiên bản mới.

 

Bùi Minh Châu

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 123456789 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu