Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 1 2 6 7 7
 
 
 
 
 
Hoạt động T.Chuẩn - Đ.lường - C.lượng
Hoạt động công bố hợp chuẩn/hợp quy tại tỉnh Sóc Trăng năm 2017
(02/01/2018)

Trong năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sóc Trăng đã tiếp nhận đăng ký và quản lý 02 hồ sơ công bố hợp chuẩn của 01 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (Nghị định số 127/2007/NĐ-CP): Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khi công bố sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng đăng ký bản công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định: Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải công bố hợp quy theo quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Khi công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải đăng ký bản công bố hợp quy tại sở chuyên ngành tương ứng tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, do tỉnh Sóc Trăng không có tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành nên trong năm 2017, không có doanh nghiệp thực hiện công bố hợp quy.

Đối với hoạt động công bố hợp chuẩn: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sóc Trăng đã tiếp nhận đăng ký và quản lý 02 hồ sơ công bố hợp chuẩn của 01 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Cụ thể như sau:

STT

Tên tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Tên sản phẩm, hàng hóa

Phù hợp
 tiêu chuẩn

Thời hạn
(Giá trị đến ngày)

01

Xí nghiệp đông lạnh An Phú - Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng

Tôm thịt luộc chín đông lạnh

TCVN 5836:1994 Tôm thịt luộc chín đông lạnh xuất khẩu

14/6/2018

Tôm tươi đông lạnh

TCVN 5289:2006 Thủy sản đông lạnh - Yêu cầu vệ sinh

14/6/2018

 

Mai Thiên Hương

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 123456789 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu