Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 6 1 2 4 8
 
 
 
 
 
Tin tức sở hữu trí tuệ
Phân loại hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu
(12/12/2017)

Xác định nhóm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu chính là xác định phạm vi đăng ký bảo hộ của một nhãn hiệu. Theo đó, việc phân loại nhóm hàng hóa, dịch vụ này dựa trên bảng phân loại hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan sở hữu trí tuệ (SHTT) của một quốc gia hướng dẫn, cung cấp chứ không phải sẽ dựa trên danh mục nhóm ngành theo quy định của pháp luật đăng ký kinh doanh.

Hiện nay, việc phân loại hàng hóa, dịch vụ của nhãn hiệu được thực hiện theo Thỏa ước Nice (Thỏa ước Ni - xơ) về phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ. Đây là một hiệp định đa phương được quản lý bởi WIPO, được ký kết ngày 05/6/1957 tại Nice (Ni - xơ) và có hiệu lực từ ngày 08/4/1961. Thỏa ước Ni - xơ được sửa đổi tại Stockholm ngày 14/7/1967 và tại Geneva ngày 13/5/1977 và 28/9/1979.

Trên cơ sở Thỏa ước Ni-xơ, hệ thống phân loại quốc tế sử dụng để phân loại hàng hóa và dịch vụ vì mục đích đăng ký nhãn hiệu được ban hành và thường được gọi là Bảng phân loại Ni-xơ. Bảng phân loại Ni-xơ bao gồm:

- Bảng danh mục các nhóm hàng hóa/dịch vụ với phần chú thích. Danh mục này bao gồm các nhóm hàng hóa (từ nhóm 1 đến nhóm 34) và các nhóm dịch vụ (từ nhóm 35 đến 45);

- Bảng danh mục hàng hóa/dịch vụ theo vần chữ cái của mỗi nhóm.

Hiện có khoảng 150 cơ quan trên thế giới áp dụng Bảng phân loại Ni - xơ, bao gồm cả các vùng lãnh thổ. Ngoài ra, có 4 tổ chức khu vực, đó là: Tổ chức SHTT Châu Phi (African Intellectual Property Organization - OAPI), Tổ chức SHTT khu vực Châu Phi (African Regional Intellectual Property Organization - ARIPO), Tổ chức Benelux về SHTT (Benelux Organisation for Intellectual Property - BOIP), và Cơ quan Hài hòa hóa thị trường nội khối của Liên minh Châu Âu (European Union Office for Harmonization in the Internal Market - OHIM). Văn phòng quốc tế của WIPO cũng áp dụng Bảng phân loại Ni - xơ trong khuôn khổ của Hệ thống Madrid đối với việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế.

Pháp luật Việt Nam quy định việc sử dụng Bảng phân loại Ni - xơ cho việc phân loại hàng hóa và dịch vụ để đăng ký nhãn hiệu tại Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/12/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp quy định một trong những yêu cầu đối với Tờ khai đăng ký nhãn hiệu là “Danh mục các hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu” trong tờ khai phải được phân nhóm phù hợp với Bảng phân loại quốc tế các hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Nice được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp”(Mục 37.4.e).

Để sử dụng Bảng phân loại Ni - xơ cho việc đăng ký nhãn hiệu, Cục SHTT đã triển khai việc dịch Bảng phân loại Ni - xơ sang tiếng Việt để tham khảo. Cục SHTT thường xuyên chỉnh lý bản tiếng Việt của Bảng phân loại Ni - xơ và hướng dẫn sử dụng hệ thống phân loại Ni-xơ đối với việc đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam đang áp dụng Bản tiếng Việt chính thức của Bảng phân loại Ni - xơ phiên bản lần thứ 11-2017.

Việc sử dụng Bảng phân loại Ni - xơ có ưu điểm trong việc nộp đơn là theo một hệ thống phân loại thống nhất. Việc soạn thảo đơn được đơn giản hóa rất nhiều do các hàng hóa, dịch vụ mà nhãn hiệu được đưa ra nộp đơn sẽ được phân loại như nhau tại các quốc gia cùng áp dụng Bảng phân loại Ni - xơ.

 

Nguyễn Phạm Thu Hiền

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 123456789 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu