Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 4 0 2 4 7
 
 
 
 
 
Tin tức thanh tra
Cơ quan nhà nước phải chủ động phục hồi danh dự khi gây thiệt hại cho người khác
(19/07/2017)

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 đã được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2017.

Theo đó, một trong những nội dung nổi bật của Luật là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm chủ động thực hiện việc phục hồi danh dự đối với người bị thiệt hại trong các trường hợp sau: Người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự, công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật, người bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc trái pháp luật (Điều 31).

So sánh với quy định trước đây (Điều 51 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009), ngoài trường hợp người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự được phục hồi danh dự thì Luật đã mở rộng thêm với các trường hợp như trên. Đồng thời, Luật bổ sung thêm trách nhiệm phải chủ động thực hiện phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ. Đây là quy định bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp.

Việc phục hồi danh dự cũng được quy định cụ thể: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường hoặc kể từ ngày có bản án, quyết định (theo quy định tại Điều 55) có hiệu lực pháp luật, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người bị thiệt hại về việc Nhà nước tổ chức thực hiện phục hồi danh dự:

- Trường hợp người bị thiệt hại đồng ý với nội dung trong thông báo thì cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại thực hiện phục hồi danh dự.

- Trường hợp người bị thiệt hại không đồng ý với nội dung trong thông báo thì có ý kiến đề nghị cụ thể về nội dung đó để cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có cơ sở thực hiện phục hồi danh dự.

- Trường hợp người bị thiệt hại đề nghị chưa thực hiện phục hồi danh dự thì việc phục hồi danh dự được thực hiện khi người bị thiệt hại có yêu cầu bằng văn bản.

- Trường hợp người bị thiệt hại từ chối quyền được phục hồi danh dự theo quy định của Luật này thì không còn quyền yêu cầu phục hồi danh dự. Việc từ chối phải thể hiện bằng văn bản. Trường hợp người bị thiệt hại từ chối quyền được phục hồi danh dự bằng lời nói thì cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại lập biên bản, trong đó ghi rõ việc từ chối quyền được phục hồi danh dự của người bị thiệt hại (Biên bản phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người bị thiệt hại).

- Trường hợp người bị thiệt hại chết thì cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại thực hiện việc đăng báo xin lỗi và cải chính công khai.

Các hình thức phục hồi danh dự (Điều 56) bao gồm:

- Đối với người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự: Trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai tại nơi cư trú trong trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân hoặc tại nơi đặt trụ sở trong trường hợp người bị thiệt hại là pháp nhân thương mại và đăng báo xin lỗi và cải chính công khai.

- Đối với người bị thiệt hại trong trường hợp bị buộc thôi việc trái pháp luật, bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, việc phục hồi danh dự được thực hiện bằng hình thức đăng báo xin lỗi và cải chính công khai.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 chính thức có hiệu ngày 01/7/2018.

 

Thanh tra Sở (Quỳnh Như)

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu