Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 1 2 8 9 5 2
 
 
 
 
 
Đang thực hiện
So sánh năng suất các giống nấm Bào Ngư trồng trên các loại cơ chất tại tỉnh Sóc Trăng
(08/12/2014)

1

Tên nhiệm vụ: So sánh năng suất các giống nấm Bào Ngư trồng trên các loại cơ chất tại tỉnh Sóc Trăng

2

Cấp quản lý nhiệm vụ:   ¨ Quốc gia               ¨  Bộ              X Tỉnh             ¨  Cơ sở

3

Mức độ bảo mật:           X  Bình thường           ¨  Mật            ¨  Tối mật       ¨  Tuyệt mật

4

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

Họ và tên thủ trưởng: Tăng Văn Dĩa.

Địa chỉ: số 101/21 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 079.3826435.               Fax: 079.3610871.

Website: http://sta.soctrang.gov.vn

6

Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Trần Tấn Khải.           Giới tính: Nam.

Trình độ học vấn: Đại học.          Chức danh khoa học:

Chức vụ: Viên chức.

Điện thoại: 0902175446.

E-mail: tankhai1606@yahoo.com.vn.

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

Họ và tên: Vũ Quan           Học hàm, học vị: KS     

9

Mục tiêu nghiên cứu:

- Mục tiêu trước mắt: Xác định được giống nấm Bào Ngư và cơ chất phù hợp để trồng nấm Bào Ngư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; so sánh hiệu quả kinh tế của các giống nấm Bào Ngư trồng trên các loại cơ chất.

- Mục tiêu lâu dài: Khuyến cáo người dân trồng nấm nâng cao hiệu quả sản xuất góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Theo dõi các chỉ tiêu: nhiệt độ, độ ẩm, thời gian phát triển của hệ sợi và quả thể nấm của 3 giống nấm (nấm Bào Ngư trắng, nấm Bào Ngư xám và nấm Bào Ngư Nhật) trên 2 loại cơ chất (rơm và bã mía). Khảo sát năng suất của 3 giống nấm trên 2 loại cơ chất. So sánh năng suất của 3 giống nấm trên 2 loại cơ chất. Tính toán, so sánh hiệu quả kinh tế của các giống nấm Bào Ngư trồng trên các loại cơ chất để khuyến cáo cho nông dân trồng nấm.

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 40104

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 1202

13

Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: 3 giống nấm: nấm Bào Ngư trắng (Pleurotus florida), nấm Bào Ngư xám (Pleurotus sajor-caju) và nấm Bào Ngư Nhật (Pleurotus eryngii).

- Phương pháp bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 2 nhân tố 3 lần lặp lại và được triển khai tại hai thời điểm khác nhau trong năm (mùa mưa và mùa khô). Thí nghiệm được thiết kế theo phương pháp phân lô, theo dõi và đánh giá khả năng sinh trưởng của các giống nấm trong cùng điều kiện như đảm bảo độ đồng đều của nguyên liệu, lượng giống nấm, trọng lượng bịch phôi, sự phân bố đồng đều nhiệt độ và độ ẩm thích hợp trong nhà trại,....

- Qui mô thí nghiệm: Thí nghiệm có 18 lô (trong một mùa), mỗi lô thí nghiệm gồm 40 bịch nấm. Tổng số bịch nấm là 720 bịch, trọng lượng mỗi bịch là 1 kg, độ ẩm khoảng 60 - 65%.

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài, Kỷ yếu hội thảo.

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:

Trung tâm sẽ phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện thực hiện các mô hình trồng nấm Bào Ngư. Sau đó, tổ chức nhân rộng ra các vùng lân cận.

16

 Thời gian thực hiện: 21 tháng (từ tháng 6/2013 đến tháng 02/2015)

17

Kinh phí được phê duyệt: 398,125  triệu đồng.

Trong đó:

- Từ Ngân sách nhà nước: 257,545 triệu đồng.

- Từ nguồn khác: 140,580 triệu đồng.

18

Quyết định phê duyệt số: 481/QĐHC-CTUBND ngày 05 tháng 6 năm 2013

19

Hợp đồng thực hiện số: 09/HĐ-SKHCN-QLKHCN ngày 14 tháng 6 năm 2013

P. QL KH&CN

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu