Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 1 2 7 4 5 9
 
 
 
 
 
Đang thực hiện
Nghiên cứu phương ngữ Khmer tỉnh Sóc Trăng trong hệ thống tiếng Khmer Nam Bộ
(10/11/2014)

1

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phương ngữ Khmer tỉnh Sóc Trăng trong hệ thống tiếng Khmer Nam Bộ

2

Cấp quản lý nhiệm vụ:   ¨ Quốc gia       ¨  Bộ      X Tỉnh        ¨  Cơ sở

3

Mức độ bảo mật:            X Bình thường  ¨  Mật    ¨ Tối mật   ¨  Tuyệt mật

4

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

Họ và tên thủ trưởng: Huỳnh Hữu Nhị

Địa chỉ: Số 77 Tỉnh lộ 8, ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên          Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Điện thoại: 079.3851398                                    Fax: 079.3851606

Website: www.stttc.edu.vn

6

Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ

* Họ và tên: Lâm Khu                                     Giới tính: Nam

Trình độ học vấn: 12/12                                  Học vị: CN

Chức vụ: Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

Điện thoại: 01219630689                                 Fax: 079.3851606

E-mail: lamkhu59@gmail.com

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

Họ và tên: Vương Hội                             Học vị: ThS                    

Họ và tên:  Lý Văn Thương                    Học vị: CN                      

Họ và tên:  Tạ Phia Rinh                        Học vị: CN                   

9

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các đặc trưng của phương ngữ Khmer tỉnh Sóc Trăng: ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp trong hệ thống tiếng Khmer Nam Bộ. Hệ thống hóa những nội dung cơ bản về phương ngữ Khmer; làm rõ tính riêng biệt mang bản sắc văn hóa Khmer tỉnh Sóc Trăng. Mở rộng vốn từ, ngữ âm có liên quan trong hệ thống tiếng Khmer Nam Bộ; góp phần phục vụ việc nghiên cứu, tham khảo, dịch thuật, dạy và học tiếng Khmer chuẩn cũng như phương ngữ Khmer tỉnh Sóc Trăng

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Nghiên cứu cơ sở lý luận và những vấn đề chung về phương ngữ, tiếng Khmer chuẩn, tiếng Khmer Nam Bộ, phương ngữ Khmer tỉnh Sóc Trăng. Nghiên cứu các nội dung: Tiếng Khmer theo khu vực phương ngữ; Nghiên cứu từ ngữ, ngữ âm, cú pháp trong phương ngữ Khmer tỉnh Sóc Trăng; Biến thể và giao thoa ngôn ngữ trong phương ngữ Khmer tỉnh Sóc Trăng; Phương ngữ Khmer trong sinh hoạt, làm việc và giao tiếp. Đánh giá vai trò, ý nghĩa của phương ngữ Khmer tỉnh Sóc Trăng và đề xuất ứng dụng kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực. Tập hợp các mục từ thuộc phương ngữ Khmer tỉnh Sóc Trăng

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 60202

12

Mục tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm vụ: 1802

13

Phương pháp nghiên cứu: phương pháp nghiên cứu lý thuyết; phương pháp chuyên gia; phương pháp điều tra xã hội học; phương pháp thực nghiệm (sử dụng ma trận SWOT để phân tích, đánh giá)

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến: Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài; 06 Báo cáo chuyên đề (Tiếng Khmer theo khu vực phương ngữ; Nghiên cứu từ ngữ, ngữ âm, cú pháp trong phương ngữ Khmer Sóc Trăng; Biến thể và giao thoa ngôn ngữ trong phương ngữ Khmer Sóc Trăng; Phương ngữ Khmer trong sinh hoạt, làm việc và giao tiếp; Đánh giá vai trò, ý nghĩa của phương ngữ Khmer Sóc Trăng và đề xuất ứng dụng kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực; Tập hợp các mục từ thuộc phương ngữ Khmer Sóc Trăng); sách chuyên khảo Phương ngữ Khmer tỉnh Sóc Trăng trong hệ thống tiếng Khmer Nam Bộ

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:

Kết quả nghiên cứu được chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị văn hóa - xã hội có liên quan đến cộng đồng dân tộc Khmer trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng. Kết quả nghiên cứu được sử dụng để tham khảo, biên soạn (văn bản, sách báo, tài liệu, …) tiếng Khmer; giúp cộng đồng các vùng phương ngữ Khmer khác hiểu rõ hơn về phương ngữ Khmer tỉnh Sóc Trăng; góp phần thực hiện mục tiêu bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương; bổ sung nội dung ngữ văn (Khmer) địa phương

16

Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ 01/06/2013 đến 31/05/2015)

17

Kinh phí được phê duyệt: 146,6 triệu đồng

trong đó:

- Từ Ngân sách Nhà nước: 146,6 triệu đồng

- Từ nguồn tự có của tổ chức:

- Từ nguồn khác:

18

Quyết định phê duyệt: số 481/QĐHC-CTUBND ngày 05 tháng 6 năm 2013

19

Hợp đồng thực hiện: số 12/HĐ-SKHCN-QLKHCN ngày 19 tháng 6 năm 2013

P. QLKH&CN

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu