Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 1 2 8 9 3 9
 
 
 
 
 
Đang thực hiện
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn đàn Dơi Ngựa tại Chùa Dơi (Mahatup) thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
(27/11/2014)

1

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn đàn Dơi Ngựa tại Chùa Dơi (Mahatup) thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

2

Cấp Quản lý nhiệm vụ:   ¨ Nhà nước         ¨  Bộ      x Tỉnh,Thành phố   ¨  Cơ sở

3

Mức độ mật:                   x Bình thường     ¨  Mật    ¨ Tối mật                ¨  Tuyệt mật

4

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ.

Họ và tên thủ trưởng: Hà Thanh Toàn.

Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 0710.3832660     Fax: 0710.3831068

Website: http://www.ctu.edu.vn.

6

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Dương Văn Ni.   Giới tính: Nam.

Trình độ học vấn: 12/12.     Chức danh khoa học:

Chức vụ: Giảng viên.

Điện thoại: 0909987887.     Fax: 0710.3831068.

E-mail: dvni@ctu.edu.vn.

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

Họ và tên: Huỳnh Thu Hòa;             Học vị: TS.

Họ và tên: Trương Hoàng Đan;      Học vị: TS.

Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng;    Học vị: TS.

Họ và tên: Lê Minh Hoàng;             Học vị: ThS.

Họ và tên: Phùng Thị Hằng;            Học vị: ThS.

Họ và tên: Trần Thị Anh Thư;          Học vị: KS.

9

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiện trạng của đàn dơi ngựa ở khuôn viên Chùa Dơi thành phố Sóc Trăng và các vùng phụ cận về thành phần loài, số lượng cá thể trong đàn hiện tại, mức độ suy giảm trong những năm gần đây. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của các loài dơi ngựa đang sinh sống ở khu vực Chùa Dơi thành phố Sóc Trăng như sinh sản, loại thức ăn và phạm vi kiếm ăn, biến động số lượng trong năm. Xác định những nhân tố ảnh hưởng đến đời sống của các loài dơi ngựa ở khu vực nghiên cứu thông qua các chỉ tiêu quan trắc môi trường, mức độ thay đổi sinh cảnh xung quanh Chùa Dơi thành phố Sóc Trăng, một số chỉ tiêu dịch tể học, các hoạt động nhân tác. Phân tích và tìm ra những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự suy giảm số lượng của các loài dơi ngựa ở Chùa Dơi thành phố Sóc Trăng và vùng phụ cận. Xây dựng và đề xuất những giải pháp cấp bách và lâu dài bảo tồn các loài dơi ngựa ở Chùa Dơi thành phố Sóc Trăng nhằm từng bước phục hồi và phát triển các đàn dơi ngựa trong khu vực nghiên cứu.

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Đánh giá chi tiết hiện trạng của các đàn dơi ngựa ở khuôn viên Chùa Dơi thành phố Sóc Trăng và vùng phụ cận (bao gồm khu vực huyện Cù Lao Dung và chùa có dơi sinh sống trên phạm vi tỉnh Sóc Trăng). Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của các loài dơi ngựa đang sinh sống ở khu vực Chùa Dơi thành phố Sóc Trăng. Xác định những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự suy giảm số lượng của đàn dơi ngựa ở Chùa Dơi thành phố Sóc Trăng. Xây dựng và đề xuất những kế hoạch và giải pháp cấp bách và lâu dài bảo tồn các loài dơi ngựa ở Chùa Dơi thành phố Sóc Trăng nhằm từng bước phục hồi và phát triển các đàn dơi ngựa trong khu vực nghiên cứu.

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 10509.

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 1709.

13

Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp thừa kế.

- Nhóm các phương pháp thực hiện khi khảo sát thực địa.

- Phương pháp chuyên gia.

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- 05 Báo cáo chuyên đề nghiên cứu.

- Các phương pháp nghiên cứu sinh thái và sinh học dơi ngựa.

- Cơ sở dữ liệu sinh thái học và sinh học của dơi ngựa và các giải pháp bảo tồn đàn dơi.

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:

Kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra các giải pháp thiết thực cho việc phục hồi và bảo tồn đàn dơi ở Chùa Dơi thành phố Sóc Trăng, phục vụ tốt cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững ngành du lịch tỉnh Sóc Trăng.

16

Thời gian dự kiến thực hiện: 15 (từ tháng 10/2013 đến tháng 12/2014).

17

Kinh phí được duyệt: 635,52 triệu đồng.

Trong đó: Từ Ngân sách Nhà nước: ­163,8 triệu đồng.

18

Quyết định phê duyệt số: 878/QĐHC-CTUBND ngày 05/9/2013.

19

Hợp đồng thực hiện số: 14/HĐ-SKHCN-QLKHCN ngày 23/9/2013.

P. QL KH&CN

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu