Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 1 1 4 2 6 3
 
 
 
 
 
Đã nghiệm thu
Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng xác lập quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp
(25/11/2014)

 

1

Tên nhiệm vụ: Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng xác lập quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp

2

Cấp quản lý nhiệm vụ:   ¨ Nhà nước        ¨  Bộ          x Tỉnh,Thành phố         ¨  Cơ sở

3

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

4

Thuộc Chương trình (nếu có):

5

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

6

Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có):

7

Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì: UBND tỉnh Sóc Trăng

8

Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng

9

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Huỳnh Văn Được          Học hàm, học vị: CN

Giới tính:  Nam

10

Đồng Chủ nhiệm:        Học hàm, học vị:           Giới tính:  Nam / Nữ

11

Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:

Họ và tên: Trương Hoàng Nguyên        Học hàm, học vị: KS

Giới tính:  Nam

Họ và tên: Lâm Việt Sơn                         Học hàm, học vị: CN

Giới tính:  Nam

Họ và tên: Nguyễn Thị Yến Loan          Học hàm, học vị: KS

Giới tính:  Nữ

12

Năm viết BC:  2013

12

Nơi viết BC:  Sóc Trăng

13

Số trang: 26 tr. + phụ lục

14

Mục tiêu của nhiệm vụ:

       Hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao nhận thức về giá trị kinh tế của việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp trong và ngoài nước để các doanh nghiệp có thể tự bảo vệ tài sản vô hình của mình trong giai đoạn hội nhập kinh tế. Hỗ trợ các Hiệp hội, Hợp tác xã, nông dân đối với các loại sản phẩm làng nghề, sản phẩm làng nghề truyền thống, ... của tỉnh xác lập bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Hỗ trợ doanh nghiệp xác lập quyền sở hữu công nghiệp trong và ngoài nước, khi kết thúc dự án có thêm 40 hồ sơ (nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp) được xác lập quyền trong nước và 05 nhãn hiệu được xác lập quyền ở nước ngoài. Ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể, làng nghề.

        Tổ chức tuyên truyền quảng bá nhãn hiệu hàng hóa của các doanh nghiệp trong tỉnh đến thị trường trong nước và quốc tế thông qua các hội chợ, hội thi, Đài Phát thanh truyền hình,...Tăng số lượng nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ ở trong nước và một số quốc gia, vùng lãnh thổ là thị trường chủ yếu của hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng.

15

Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ:

       Hỗ trợ 36 doanh nghiệp/đơn vị đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa (01 đơn vị đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở nước ngoài và 35 doanh nghiệp/đơn vị đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở trong nước), góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp/đơn vị trong thời kỳ hội nhập kinh tế. Tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng, quản lý và khai thác quyền sở hữu công nghiệp trong doanh nghiệp, có 123 học viên tham dự. Biên tập và xuất bản 250 quyển tài liệu về “Tạo dựng một nhãn hiệu” và tài liệu về “Kiểu dáng công nghiệp”, nhằm tuyên truyền về những vấn đề liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp, nâng cao nhận thức và cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sở hữu công nghiệp trong tỉnh.

       Qua thực hiện dự án, nhận thức của các doanh nghiệp tham gia dự án về tầm quan trọng của sở hữu công nghiệp được nâng lên rõ rệt, số lượng hồ sơ đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp nhiều hơn so với các năm trước khi triển khai dự án.

16

Lĩnh vực nghiên cứu: 50202

17

Từ khóa chủ đề: hỗ trợ, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, tỉnh Sóc Trăng

18

Nơi lưu giữ báo cáo: VN-SKHCNSTG

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

19

Tổng kinh phí thực hiện: 230 triệu đồng

      Trong đó từ Ngân sách Nhà nước: 230 triệu đồng

20

Thời gian thực hiện: 41 tháng             Bắt đầu từ: 01/05/2009           Kết thúc: 31/10/2012

21

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 99/QĐ-SKHCN ngày: 21/11/2012 của: Giám đốc Sở KH&CN Sóc Trăng

22

Ngày họp hội đồng nghiệm thu chính thức: 29/11/2012  tại: Sóc Trăng

23

Các sản phẩm giao nộp:

1. Báo cáo tổng hợp KQNC (quyển + bản điện tử):

2. Phụ lục (quyển + bản điện tử): .....

3. Bản đồ (quyển, tờ).

4. Bản vẽ (quyển, tờ):

5. Ảnh (quyển, chiếc):

6. Báo cáo tổng hợp chuyên đề nghiên cứu (bản điện tử)

7. Báo cáo đề tài nhánh (bản điện tử): .......

8. Khác: Báo cáo tóm tắt; 02 tài liệu (Tạo dựng một nhãn hiệu và Kiểu dáng công nghiệp)

24

Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC: 18/02/2013

25

Ngày cấp đăng ký KQNC: 19/02/2013

26

Số Giấy chứng nhận đăng ký giao nộp kết quả KQNC: 03/KQNC-SKHCN-QLKHCN

 

P. QL KH&CN

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu