Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 1 2 9 9 2
 
 
 
 
 
Đã nghiệm thu
Truyền thống đấu tranh cách mạng của Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 1930-2005
(08/12/2014)

1

Tên nhiệm vụ: Truyền thống đấu tranh cách mạng của Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 1930-2005

2

Cấp quản lý nhiệm vụ:   ¨ Nhà nước        ¨  Bộ          X Tỉnh,Thành phố         ¨  Cơ sở

3

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

4

Thuộc Chương trình (nếu có):

5

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng

6

Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có):

7

Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

8

Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng

9

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Thu Hương       

Học hàm, học vị: CN          Giới tính:  Nữ

10

Đồng Chủ nhiệm:        Học hàm, học vị:      Giới tính:  Nam / Nữ

11

Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:

Họ và tên: Du Thị Hiệp                    Học hàm, học vị: CN

Giới tính:  Nữ

Họ và tên: Nguyễn Thu Cúc             Học hàm, học vị: CN

Giới tính:  Nữ

Họ và tên: Trịnh Kim Ngân              Học hàm, học vị: CN

Giới tính:  Nữ

Họ và tên: Trần Thị Quýt                  Học hàm, học vị: CN

Giới tính:  Nữ

Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Miều     Học hàm, học vị: CN

Giới tính:  Nữ

Họ và tên: Phạm Thị Trinh                Học hàm, học vị: CN

Giới tính:  Nữ

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương          Học hàm, học vị: CN

Giới tính:  Nữ

Họ và tên: Phạm Thanh Hà                Học hàm, học vị: CN

Giới tính:  Nữ

12

Năm viết BC:  2013

12

Nơi viết BC:  Sóc Trăng

13

Số trang: 58 tr. + phụ lục

14

Mục tiêu của nhiệm vụ:

      Đề tài được nghiên cứu nhằm đúc kết truyền thống đấu tranh cách mạng, tinh thần đoàn kết của phụ nữ tỉnh Sóc Trăng qua các thời kỳ cách mạng, qua đó rút ra được ý nghĩa và bài học kinh nghiệm cho phong trào phụ nữ và công tác Hội trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Nắm được nguồn gốc hình thành và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng qua các thời kỳ, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Đồng thời, tìm ra mô hình tập hợp phụ nữ, phương thức hoạt động Hội trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

15

Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ:

       Đúc kết truyền thống đấu tranh cách mạng, tinh thần đoàn kết của phụ nữ tỉnh Sóc Trăng; nguồn gốc hình thành và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng qua các thời kỳ. Qua đó rút ra được ý nghĩa và 04 bài học kinh nghiệm cho phong trào phụ nữ và công tác Hội trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

        Qua nghiên cứu cho thấy: Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng có các truyền thống như yêu nước, có tinh thần quật cường chống giặc ngoại xâm; cần cù, thông minh, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất; đảm đang gánh vác việc gia đình; giữ gìn và phát triển tinh hoa văn hóa dân tộc; có tinh thần đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Trong quá trình đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, chị em phụ nữ đã phấn đấu bền bỉ, tự lực, tự cường vươn lên để đứng vững và chiến thắng, phát huy tinh thần “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào cách mạng ở tỉnh Sóc Trăng.

16

Lĩnh vực nghiên cứu: 60101

17

Từ khóa chủ đề: truyền thống, phụ nữ, tỉnh Sóc Trăng

18

Nơi lưu giữ báo cáo: VN-SKHCNSTG

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

19

Tổng kinh phí thực hiện: 159,8 triệu đồng

      Trong đó từ Ngân sách Nhà nước: 159,8 triệu đồng

20

Thời gian thực hiện: 73 tháng      Bắt đầu từ: 01/09/2006

Kết thúc: 31/10/2012

21

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 77/QĐ-SKHCN ngày: 16/10/2012 của: Giám đốc Sở KH&CN Sóc Trăng

22

Ngày họp hội đồng nghiệm thu chính thức: 22/10/2012  tại: Sóc Trăng

23

Các sản phẩm giao nộp:

1. Báo cáo tổng hợp KQNC (quyển + bản điện tử):

2. Phụ lục (quyển + bản điện tử):.....

3. Bản đồ (quyển, tờ).

4. Bản vẽ (quyển, tờ):

5. Ảnh (quyển, chiếc):

6. Báo cáo tổng hợp chuyên đề nghiên cứu (bản điện tử)

7. Báo cáo đề tài nhánh (bản điện tử):.......

8. Khác: Báo cáo tóm tắt, Bản thảo sách

24

Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC: 01/04/2013

25

Ngày cấp đăng ký KQNC: 08/04/2013

26

Số Giấy chứng nhận đăng ký giao nộp kết quả KQNC: 07/KQNC-SKHCN-QLKHCN

P. QL KH&CN

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu