Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 1 2 9 3 2
 
 
 
 
 
Đã nghiệm thu
Nghệ thuật tạo hình của người Khmer ở Sóc Trăng
(27/11/2014)

1

Tên nhiệm vụ: Nghệ thuật tạo hình của người Khmer ở Sóc Trăng.

2

Cấp quản lý nhiệm vụ:   ¨ Nhà nước          ¨ Bộ           ý Tỉnh,Thành phố         ¨  Cơ sở

3

Mã số đề tài (nếu có):

4

Thuộc Chương trình:

5

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  tỉnh Sóc Trăng.

6

Cơ quan phối hợp nghiên cứu: Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng.

7

Cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Sóc Trăng

8

Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng.

9

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Hồ Văn Hưng     Học hàm, học vị:  ThS

Giới tính: Nam

10

Đồng Chủ nhiệm:           Học hàm, học vị:          Giới tính: Nam/Nữ

11

Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:

Họ và tên:  Sơn Ngọc Hoàng            Học hàm, học vị: ThS

Giới tính: Nam

Họ và tên:  Lưu Thanh Hùng            Học hàm, học vị: CN

Giới tính: Nam

Họ và tên:  Thạch Bồi                       Học hàm, học vị: CN

Giới tính: Nam

12

Năm viết BC: 2013

12

Nơi viết BC: Sóc Trăng.

13

Số trang: 76 tr. + phụ lục

14

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Đề tài được thực hiện nhằm bảo tồn, khai thác và phát huy nền nghệ thuật tạo hình của người Khmer; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thẩm mỹ và thoả mãn nhu cầu sinh hoạt đời sống của người Khmer ở Sóc Trăng nói riêng và của nhân dân nói chung.

15

Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Đề tài được thực hiện nhằm bảo tồn, khai thác và phát huy nền nghệ thuật tạo hình của người Khmer; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thẩm mỹ và thoả mãn nhu cầu sinh hoạt đời sống của người Khmer ở Sóc Trăng nói riêng và của nhân dân nói chung. Đề tài đã thực hiện được các nội dung như khái quát về người Khmer, lịch sử hình thành và phát triển nghệ thuật tạo hình của người Khmer ở Sóc Trăng; những đặc điểm trong nghệ thuật tạo hình của người Khmer ở Sóc Trăng; mối giao thoa của nghệ thuật tạo hình của người Khmer ở Sóc Trăng với các nền nghệ thuật tạo hình khác trong cộng đồng dân tộc ở Sóc Trăng; các giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật tạo hình của người Khmer ở Sóc Trăng. Ngoài ra, đơn vị chủ trì đã tác chế được 07 hiện vật tiêu biểu về nghệ thuật tạo hình như phù điêu Rắn thần Naga, Rồng Neak, Reahu, vũ nữ Keyno, chằn - Yeak, chim thần Maha Krud và thần bốn mặt. Kết quả thực hiện đề tài cơ bản đã đáp ứng mục tiêu đề ra, có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập chuyên ngành nghệ thuật tạo hình, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

16

Lĩnh vực nghiên cứu: 60401

17

Từ khóa chủ đề: nghệ thuật tạo hình, người Khmer

18

Nơi lưu giữ báo cáo: VN-SKHCNSTG.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

19

Tổng kinh phí thực hiện: 302,20 triệu đồng.

      Trong đó từ Ngân sách Nhà nước: 302,20 triệu đồng.

20

Thời gian thực hiện: 26                  Bắt đầu từ: 05/11/2011

Kết thúc:  20/01/2014

21

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 88/QĐ-SKHCN ngày: 30/8/2013 của Giám đốc Sở KH&CN Sóc Trăng.

22

Ngày họp hội đồng nghiệm thu chính thức: 06/09/2013 tại: Sóc Trăng.

23

Các sản phẩm giao nộp:

1. Báo cáo tổng hợp KQNC ( 01quyển +01 bản điện tử):

2. Phụ lục (quyển + bản điện tử): .....

3. Bản đồ (quyển, tờ).

4. Bản vẽ (quyển, tờ):

5. Ảnh (quyển, chiếc): 01

6. Báo cáo tổng hợp chuyên đề nghiên cứu (bản điện tử).

7. Báo cáo đề tài nhánh (bản điện tử): .......

8. Khác:

+ Bản thảo sách

+Phim tư liệu: 01

+ Hiện vật: 07

24

Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC: 12/12/2013

25

Ngày cấp đăng ký KQNC: 16/12/2013

26

Số Giấy chứng nhận đăng ký giao nộp kết quả KQNC: 13/KQNC-SKHCN-QLKHCN

P. QL KH&CN

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu