Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 1 2 9 3 6
 
 
 
 
 
Đã nghiệm thu
Đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2001-2010 và định hướng đến năm 2020
(27/11/2014)

1

Tên nhiệm vụ: Đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2001-2010 và định hướng đến năm 2020

2

Cấp quản lý nhiệm vụ:   ¨ Nhà nước        ¨  Bộ        x Tỉnh,Thành phố         ¨  Cơ sở

3

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

4

Thuộc Chương trình (nếu có):

5

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng

6

Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có):

7

Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì: UBND tỉnh Sóc Trăng

8

Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng

9

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Lê Minh Giàu                Học hàm, học vị: CN

Giới tính:  Nam

10

Đồng Chủ nhiệm:                 Học hàm, học vị:          Giới tính:  Nam / Nữ

11

Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:

Họ và tên: Trương Minh Lưu             Học hàm, học vị: Ths

Giới tính:  Nam

Họ và tên: Nguyễn Tuyết Vân           Học hàm, học vị: Ths

Giới tính:  Nữ

Họ và tên: Lê Văn Sơn                      Học hàm, học vị: CN

Giới tính:  Nam

Họ và tên: Trần Thanh Sang             Học hàm, học vị: Ths

Giới tính:  Nam

Họ và tên: Nguyễn Minh Sang          Học hàm, học vị: Ths

Giới tính:  Nam

Họ và tên: Nguyễn Văn Lĩnh             Học hàm, học vị: Ths

Giới tính:  Nam

12

Năm viết BC:  2013

12

Nơi viết BC:  Sóc Trăng

13

Số trang: 250 tr. + phụ lục

14

Mục tiêu của nhiệm vụ:

      Đề tài thực hiện nhằm đánh giá khách quan, trung thực tiềm năng, những thành tựu đổi mới và định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020.

15

Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ:

       Khái quát lịch sử Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 1930-1975; Tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Sóc Trăng; Công tác an ninh, quốc phòng, dân vận, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng chính quyền địa phương trong sạch vững mạnh, xây dựng Đảng bộ của tỉnh Sóc Trăng từ năm 2001-2010 và định hướng đến năm 2020.

      Qua nghiên cứu cho thấy: Qua mỗi giai đoạn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Sóc Trăng đã nổ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức, huy động mọi nguồn lực xã hội, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, đã thực hiện tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội. Đạt được nhiều thành tựu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, quốc phòng, an ninh vững chắc.

16

Lĩnh vực nghiên cứu: 50601

17

Từ khóa chủ đề: tình hình, nhiệm vụ, chính trị, tỉnh Sóc Trăng

18

Nơi lưu giữ báo cáo: VN-SKHCNSTG

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

19

Tổng kinh phí thực hiện: 140 triệu đồng

      Trong đó từ Ngân sách Nhà nước: 140 triệu đồng

20

Thời gian thực hiện: 51 tháng               Bắt đầu từ: 01/04/2009

Kết thúc: 31/07/2013

21

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 65/QĐ-SKHCN ngày: 19/6/2013 của Giám đốc Sở KH&CN Sóc Trăng

22

Ngày họp hội đồng nghiệm thu chính thức: 26/06/2013  tại: Sóc Trăng

23

Các sản phẩm giao nộp:

1. Báo cáo tổng hợp KQNC (quyển + bản điện tử):

2. Phụ lục (quyển + bản điện tử): .....

3. Bản đồ (quyển, tờ).

4. Bản vẽ (quyển, tờ):

5. Ảnh (quyển, chiếc):

6. Báo cáo tổng hợp chuyên đề nghiên cứu (bản điện tử).

7. Báo cáo đề tài nhánh (bản điện tử): .......

8. Khác: Báo cáo tóm tắt.

24

Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC: 23/12/2013

25

Ngày cấp đăng ký KQNC: 23/12/2013

26

Số Giấy chứng nhận đăng ký giao nộp kết quả KQNC: 15/KQNC-SKHCN-QLKHCN

P. QL KH&CN

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu