Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 1 2 0 0 0
 
 
 
 
 
Đã nghiệm thu
Xây dựng mô hình hầm ủ cải tiến sử dụng Biogas chạy máy phát điện cho trang trại chăn nuôi gia súc tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
(27/11/2014)

1

Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình hầm ủ cải tiến sử dụng Biogas chạy máy phát điện cho trang trại chăn nuôi gia súc tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

2

Cấp quản lý nhiệm vụ:   ¨ Nhà nước          ¨ Bộ           x Tỉnh,Thành phố         ¨  Cơ sở

3

Mã số đề tài (nếu có):

4

Thuộc Chương trình:

5

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh  Sóc Trăng.

6

Cơ quan phối hợp nghiên cứu: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương.

7

Cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

8

Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng.

9

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Dương Hoàng Vân     Học hàm, học vị:  KS

Giới tính: Nam

10

Đồng Chủ nhiệm:                                     Học hàm, học vị:              Giới tính: Nam/Nữ

11

Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:

Họ và tên:  Võ Thị Thu Nga                         Học hàm, học vị: KS

Giới tính: Nữ

12

Năm viết BC: 2013

12

Nơi viết BC: Sóc Trăng.

13

Số trang: 63 tr. + phụ lục

14

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường phát sinh từ chất thải, nước thải của trang trại chăn nuôi. Xây dựng một mô hình hầm ủ biogas cải tiến sử dụng gas chạy máy phát điện phục vụ nhu cầu sản xuất của một trang trại chăn nuôi gia súc tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Tiết kiệm chi phí sản xuất thông qua sử dụng nguồn nhiên liệu được sinh ra từ hầm ủ biogas để chạy máy phát điện phục vụ cho các hoạt động của trang trại.

15

Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Xây dựng một mô hình hầm ủ biogas cải tiến sử dụng gas chạy máy phát điện phục vụ nhu cầu sản xuất của một trang trại chăn nuôi gia súc tại huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng. Tiết kiệm chi phí sản xuất thông qua sử dụng nguồn nhiên liệu được sinh ra từ hầm ủ biogas để chạy máy phát điện phục vụ cho các hoạt động của trang trại. Mô hình này đã trực tiếp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh từ chất thải, nước thải của Trang trại chăn nuôi heo, giảm thiểu mùi hôi không gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư xung quanh và sản xuất nông nghiệp của người dân trong vùng. Trồng các loại thực vật thủy sinh trong hệ thống các ao sinh học, kết hợp việc bổ sung chế phẩm vi sinh vật E.M đã làm tăng hiệu suất xử lý nước thải sau hầm ủ biogas, qua các quá trình xử lý nước thải các chỉ tiêu phân tích như BOD5, COD, SS, P tổng, N tổng  và coliform tại điểm xả thải trước khi ra hệ thống kênh thủy lợi đã đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT (cột B), đạt mục tiêu và nội dung dự án đặt ra. Mô hình sử dụng khoảng 50% lượng khí sinh học thu được từ hầm ủ biogas để chạy máy phát điện phục vụ cho hoạt động chăn nuôi đã thay thế  67% chi phí điện năng từ điện lưới quốc gia, doanh nghiệp tiết kiệm được 10.291.200 đồng/tháng.

16

Lĩnh vực nghiên cứu: 20703

17

Từ khóa chủ đề: hầm ủ biogas, chạy máy phát điện.

18

Nơi lưu giữ báo cáo: VN-SKHCNSTG.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

19

Tổng kinh phí thực hiện: 589,58 triệu đồng. 

      Trong đó từ Ngân sách Nhà nước: 412,58 triệu đồng. 

20

Thời gian thực hiện: 23                         Bắt đầu từ: 11/5/2011

Kết thúc:  08/4/2013

21

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 83/QĐ-SKHCN ngày: 26 /10/2013 của: Giám đốc Sở KH&CN Sóc Trăng.

22

Ngày họp hội đồng nghiệm thu chính thức: 02/11/2013 tại: Sóc Trăng.

23

Các sản phẩm giao nộp:

1. Báo cáo tổng hợp KQNC ( 01 quyển + 01 bản điện tử)

2. Phụ lục (quyển + bản điện tử): .....

3. Bản đồ (quyển, tờ).

4. Bản vẽ (quyển, tờ):

5. Ảnh (quyển, chiếc):

6. Báo cáo tổng hợp chuyên đề nghiên cứu (bản điện tử)

7. Báo cáo đề tài nhánh (bản điện tử): .......

8. Khác:01 Phiếu mô tả công nghệ

24

Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC: 20/3/2013 

25

Ngày cấp đăng ký KQNC: 22/3/2013

26

Số Giấy chứng nhận đăng ký giao nộp kết quả KQNC: 06/KQNC-SKHCN-QLKHCN

 

P. QL KH&CN

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu