Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 1 2 8 9 4 2
 
 
 
 
 
Đã nghiệm thu
Xây dựng mô hình và phổ biến quy trình nuôi Artemia thâm canh trên ruộng muối huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
(10/11/2014)

1

Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình và phổ biến quy trình nuôi Artemia thâm canh trên ruộng muối huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

2

Cấp quản lý nhiệm vụ:   ¨ Nhà nước        ¨  Bộ          X Tỉnh,Thành phố         ¨  Cơ sở

3

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

4

Thuộc Chương trình (nếu có):

5

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Cần Thơ

6

Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có): Phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu; Trạm Khuyến nông thị xã Vĩnh Châu

7

Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo

8

Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

9

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Văn Hòa         Học hàm, học vị: PGS.TS        Giới tính:  Nam

10

Đồng Chủ nhiệm:                                      Học hàm, học vị:                            Giới tính:  Nam/Nữ

11

Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Vân           Học hàm, học vị: ThS                      Giới tính: Nữ

Họ và tên: Trần Hữu Lễ                           Học hàm, học vị: KS                        Giới tính: Nam

Họ và tên: Lê Văn Thông                         Học hàm, học vị: KS                        Giới tính: Nam

Họ và tên: Dương Thị Mỹ Hận                Học hàm, học vị: KS                        Giới tính: Nữ

12

Năm viết BC: 2012

12

Nơi viết BC: Cần Thơ

13

Số trang: 70 tr. + Phụ lục

14

Mục tiêu của nhiệm vụ: Nghiên cứu các vấn đề về kỹ thuật nuôi để năng suất trứng bào xác tươi đạt từ 120 - 150kg/ha/vụ và ổn định, đặc biệt chú tâm về các điều kiện môi trường trong ao nuôi Artemia. Cải thiện những hiểu biết về nuôi Artemia trong ao cho nông dân thông qua các hoạt động khuyến ngư. Thiết lập đội ngũ cán bộ địa phương có trình độ và kinh nghiệm về nuôi Artemia và các nhân tố môi trường có liên quan đến việc nuôi loài này thông qua các khoá đào tạo, tập huấn

15

Tóm tắt Báo cáo KQNC:  

Kết quả bố trí các thí nghiệm nuôi Artemia thâm canh cho thấy: Nghiệm thức bổ sung thức ăn tôm sú (số 0) không sục khí đạt năng suất 157,22kg trứng bào xác tươi/ha/vụ, ước tính lợi nhuận bình quân đạt 130.689.000 đồng/ha/vụ và nghiệm thức bổ sung thức ăn tôm sú có sục khí đạt năng suất 207kg trứng bào xác tươi/ha/vụ, ước tính lợi nhuận bình quân đạt 166.432.000 đồng/ha/vụ. Nghiệm thức bổ sung thức ăn tôm sú có sục khí đạt năng suất và lợi nhuận cao hơn nghiệm thức bổ sung thức ăn tôm sú không sục khí nhưng có tỷ suất lợi nhuận (2,71 lần) thấp hơn nghiệm thức bổ sung thức ăn tôm sú không sục khí (3,09 lần), do tăng thêm khoảng chi phí đầu tư cho hệ thống sục khí dẫn đến chi phí sản xuất tăng cao nên không mang lại hiệu quả. Trong điều kiện mực nước ao nuôi không quá sâu, mô hình nuôi Artemia bổ sung thức ăn tôm sú không sục khí mang lại hiệu quả và được chọn để chuyển giao và nhân rộng cho người dân. Tổ chức 06 lớp tập huấn khuyến ngư cho khoảng 120 đại biểu; đào tạo 10 cán bộ kỹ thuật cho địa phương. Phổ biến, chuyển giao quy trình nuôi Artemia bổ sung thức ăn tôm sú không sục khí cho 03 hộ nuôi Artemia tại 03 hợp tác xã sản xuất Muối - Tôm - Artemia Vĩnh Phước, Vĩnh Tân và Lai Hòa (thị xã Vĩnh Châu), quy mô 2,8ha, năng suất bình quân đạt 151,8 kg/ha/vụ, lợi nhuận bình quân 118.266.670 đồng/ha/vụ.

16

Lĩnh vực nghiên cứu: 40504

17

Từ khóa chủ đề: Artemia, thâm canh, ruộng muối, huyện Vĩnh Châu

18

Nơi lưu giữ báo cáo: VN-SKHCNSTG

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

19

Tổng kinh phí thực hiện: 1.085,845 triệu đồng

Trong đó từ Ngân sách Nhà nước: 809,616 triệu đồng

20

Thời gian thực hiện: 29 tháng           Bắt đầu từ: 01/01/2010                   Kết thúc: 31/08/2012

21

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 81/QĐ-SKHCN; ngày: 18/10/2012

của: Giám đốc Sở KH&CN Sóc Trăng

22

Ngày họp hội đồng nghiệm thu chính thức: 26/10/2012 tại: Sóc Trăng

23

Các sản phẩm giao nộp:

1. Báo cáo tổng hợp KQNC (quyển + bản điện tử): 01 quyển + 01 đĩa CD

2. Phụ lục (quyển + bản điện tử):

3. Bản đồ (quyển, tờ):

4. Bản vẽ (quyển, tờ):

5. Ảnh (quyển, chiếc):

6. Báo cáo tổng hợp chuyên đề nghiên cứu (bản điện tử): 05 đĩa CD

7. Báo cáo đề tài nhánh (bản điện tử):

8. Khác: Báo cáo tóm tắt; Quy trình nuôi Artemia thâm canh trên ruộng muối (bản điện tử): 05 đĩa CD; Tài liệu bướm: 100 tờ

24

Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC: 02/05/2013

25

Ngày cấp đăng ký KQNC: 06/05/2013

26

Số Giấy chứng nhận đăng ký giao nộp kết quả KQNC: 08/KQNC-SKHCN-QLKHCN

P. QL KH&CN

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu