Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 3 4 3 9 8
 
 
 
 
 
Tin tức an toàn bức xạ
Tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ
(07/08/2015)

Ngày 10/7/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ.

Theo Chỉ thị nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đề nghị:

- Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, bảo đảm tính đầy đủ, đồng bộ và có chế tài đủ mạnh để nâng cao hiệu lực thi hành. Tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sử dụng, lưu trữ nguồn phóng xạ, việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ…

- Bộ Công an khẩn trương xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong Đề án “Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử”. Tổ chức điều tra các vụ mất nguồn phóng xạ, hành vi kinh doanh và sử dụng nguồn phóng xạ trái phép; tham gia thực hiện kế hoạch ứng phó khẩn cấp khi xảy ra hành vi xâm phạm tới nguồn phóng xạ. Phối hợp với các tổ chức cảnh sát quốc tế trong trường hợp liên quan đến an ninh nguồn phóng xạ ở phạm vi ngoài biên giới Việt Nam.

Ngoài ra, Chỉ thị cũng nêu rõ trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong việc chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát hiện các vụ vận chuyển trái phép nguồn phóng xạ, vật liệu phóng xạ qua biên giới và Bộ Tài chính trong việc chỉ đạo Tổng cục Hải quan tăng cường kiểm tra, phát hiện các vụ việc vận chuyển trái phép nguồn phóng xạ, vật liệu phóng xạ khi thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu.

- Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tổ chức hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật, tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ cho các tổ chức, cá nhân có nguồn phóng xạ trong phạm vi địa phương. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc thực hiện theo thẩm quyền việc kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ đối với các tổ chức, cá nhân có nguồn phóng xạ trong phạm vi địa phương. Khẩn trương xây dựng, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng  phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh; thực hiện tổng kiểm kê các nguồn phóng xạ được sử dụng và lưu giữ trên địa bàn theo quy định…

- Đối với các cơ sở sử dụng và lưu giữ nguồn phóng xạ: Nâng cao nhận thức trong lãnh đạo và nhân viên của cơ sơ về trách nhiệm bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ; xây dựng văn hóa an toàn, an ninh; rà soát, sửa đổi, cập nhật, bổ sung các quy định nội bộ về quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ của cở sở. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, các quy định về kiểm soát nguồn phóng xạ được ghi trong giấy phép hoạt động của cơ sở; thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ, an toàn nguồn phóng xạ thuộc quản lý, sử dụng của mình; chịu trách nhiệm trực tiếp về mọi hành vi vi phạm an toàn, an ninh nguồn phóng xạ theo quy định của pháp luật…

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 23/7/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có Công văn số 2498/VP-KT giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên.

(Toàn văn của Chỉ thị đề nghị xem tập tin đính kèm)

Phước Vinh

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 12 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu