Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 1 2 1 5 5
 
 
 
 
 
Tin Khoa học Công nghệ
Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Xây dựng mô hình nuôi hàu thương phẩm trong ao đất và vùng cửa sông ven biển tỉnh Sóc Trăng”
(27/12/2018)

Chiều ngày 20 tháng 12 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án Xây dựng mô hình nuôi hàu thương phẩm trong ao đất và vùng cửa sông ven biển tỉnh Sóc Trăng do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm dự án là KS. Phạm Viết Nam. Kết quả thực hiện dự án được đánh giá đạt.

Sóc Trăng là tỉnh có bờ biển dài 72 km với 03 cửa sông lớn chảy ra Biển Đông là cửa Định An, Trần Đề và Mỹ Thanh, độ mặn luôn ≥ 5‰ (5- 6 tháng trong năm). Theo thống kê của ngành nông nghiệp, năm 2018, diện tích nuôi thủy sản của tỉnh khoảng 71.000 ha. Trong đó, diện tích nuôi tôm nước lợ khoảng 50.000 ha; nuôi cá tra khoảng 65 ha, nuôi tôm càng xanh khoảng 80 ha, nuôi Artemia khoảng 830 ha,....

Hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas) là động vật thân mềm hai mảnh vỏ, sinh trưởng và phát triển tốt trong môi trường nước có độ mặn từ 15 - 35‰, thích hợp nhất là từ 20 - 28‰ (Gosling, 2003); là đối tượng có giá trị kinh tế và hiện đang được nuôi khá phổ biến ở khu vực ven biển của các tỉnh như: Khánh Hòa, Phú Yên, Bến Tre, Tiền Giang,...

Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh, năm 2016, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III đã triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình nuôi hàu thương phẩm trong ao đất và vùng cửa sông ven biển tỉnh Sóc Trăng” nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi phù hợp tại vùng cửa sông, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn; tăng hiệu suất vốn đầu tư, tạo ra sản phẩm mới có giá trị, đảm bảo thị trường tiêu thụ.

Qua hơn hai năm triển khai, nhóm thực hiện dự án đã xây dựng 02 mô hình nuôi hàu thương phẩm, thời gian nuôi 180 ngày. Trong đó, mô hình nuôi hàu thương phẩm trong ao đất (03 điểm mô hình): Mật độ thả nuôi là 1.000 dây hàu (300 con/dây)/200 m2/điểm mô hình, năng suất bình quân đạt 12,15 kg/m2, tỉ lệ sống đạt 52,6% đối với giai đoạn ương từ hàu giống cấp I lên hàu giống cấp II, 39,9% đối với giai đoạn ương từ hàu giống cấp II lên hàu thương phẩm, tỷ suất lợi nhuận đạt 45,24%; mô hình nuôi hàu thương phẩm ngoài cửa sông (03 điểm mô hình), mật độ thả nuôi 1.000 dây/100 m2 mặt mước/điểm mô hình, năng suất bình quân đạt 36,28 kg/m2 mặt nước, tỉ lệ sống đạt 57,8% đối với giai đoạn ương từ hàu giống cấp I lên hàu giống cấp II, 50,05% đối với giai đoạn ương từ hàu giống cấp II lên hàu thương phẩm, tỷ suất lợi nhuận đạt 63,6%. Qua đó, đơn vị chủ trì, Chủ nhiệm dự án đã xây dựng được Quy trình nuôi hàu thương phẩm trong ao đất, Quy trình nuôi hàu thương phẩm ngoài cửa sông; tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi hàu cho 100 học viên là cán bộ khuyến nông cơ sở, nông dân; tổ chức 02 Hội thảo Chuyển giao quy trình nuôi hàu thương phẩm, có 100 đại biểu dự; đào tạo được 04 cán bộ thuộc Trung tâm Giống Vật nuôi tỉnh Sóc Trăng và địa phương đảm bảo tiếp nhận quy trình kỹ thuật nuôi hàu thương phẩm để triển khai nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Kết quả thực hiện dự án đã chọn được đối tượng nuôi mới, phù hợp với việc đa dạng hóa đối tượng nuôi; góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, giảm nghèo cho người dân vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng cũng như thực hiện Quyết định số 690/QĐHC-CTUBND ngày 01/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch thủy sản tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Lâm Văn Tùng

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu