Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 3 4 9 5 3
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Quản lý thực hiện Đề án “Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ”
(13/10/2017)

Ngày 11/8/2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Thông tư quy định quản lý thực hiện Đề án “Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN” tại Thông tư số 11/2017/TT-BKHCN (viết tắt là Thông tư 11).

Đề án “Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1931/QĐ-TTg ngày 07/10/2016.

Theo đó, chương trình KH&CN thực hiện thí điểm theo cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ (viết tắt là chương trình PPP) là nhiệm vụ KH&CN được thí điểm triển khai dưới hình thức tập hợp các đề tài KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án KH&CN do các đối tác công và đối tác tư cùng nhau xác định, ký hợp đồng đối tác công - tư thực hiện và khai thác, sử dụng các kết quả tạo ra.

Tiêu chí khi xây dựng chương trình PPP là nhằm giải quyết những vấn đề có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, nhóm ngành kinh tế; phát triển các lĩnh vực KH&CN ưu tiên; góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội cấp thiết. Thêm nữa, các sản phẩm KH&CN tạo ra từ chương trình sẽ phục vụ một trong những định hướng lớn: phát triển hướng công nghệ ưu tiên, phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của quốc gia hoặc phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển tiềm lực KH&CN trong một hoặc một số lĩnh vực giai đoạn 5 năm hoặc 10 năm. Kết quả đạt được phải thể hiện tính mới, tính tiên tiến, có khả năng ứng dụng và phù hợp với các mục tiêu của chương trình PPP.

Từ Điều 6 - Điều 12, Thông tư 11 quy định rất cụ thể các nội dung liên quan đến việc xác định chương trình PPP, từ việc xây dựng đề án khung đến các thủ tục thành lập hội đồng tư vấn, thành phần hội đồng tư vấn, phương thức làm việc cũng như là trình tự, thủ tục và các nội dung làm việc của hội đồng tư vấn, cuối cùng là phê duyệt đề án khung. Bộ KH&CN là cơ quan chức năng có quyền xem xét, phê duyệt đề án khung chương trình PPP.

Thông tư 11 gồm 06 chương, 26 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2017. Toàn văn Thông tư xem tại tập tin đính kèm.

 

Văn phòng Sở (Trúc Phương)

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu