Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 3 4 5 4 4
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020: “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” bắt đầu thực hiện năm 2018
(28/09/2017)

Ngày 18/9/2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020: “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, mã số: KX.01/16-20, bắt đầu thực hiện năm 2018 (Viết tắt là Chương trình) tại Quyết định số 2511/QĐ-BKHCN (Viết tắt là Quyết định 2511).

Quyết định 2511 phê duyệt danh mục 17 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình thông báo đặt hàng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì. Cụ thể như sau:

STT

Tên đề tài

Phương thức tổ chức thực hiện

I

Lĩnh vực kinh tế

1

Tăng cường liên kết kinh doanh để phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam

Tuyển chọn

2

Phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đẩy kinh tế xanh tại Việt Nam

3

Phát triển khu vực FDI trong thực hiện Chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam

4

Phát triển hệ thống logistics nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

5

Giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam

6

Đối sách của Việt Nam trước Chiến lược Châu Á - Thái Bình Dương của Hoa kỳ: tiếp cận theo biến đổi mới của tình hình

II

Lĩnh vực Những vấn đề xã hội và quản lý xã hội

7

Hoàn thiện quản lý nhà nước về hội, tổ chức phi chính phủ đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Tuyển chọn

8

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

9

Đổi mới cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước

10

Giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

11

Xây dựng mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và tôn giáo nhằm đảm bảo ổn định và đồng thuận xã hội

III

Lĩnh vực Con người, văn hóa và nguồn nhân lực

12

Dư luận xã hội đối với an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay

Tuyển chọn

13

Thực hiện quyền an sinh xã hội của người dân thông qua hoạt động công tác xã hội chuyên nghiệp ở Việt Nam hiện nay

14

Niềm tin xã hội trước thách thức của phát triển và hội nhập ở vùng Trung Bộ

15

Truyền thông đại chúng đối với phát triển con người dựa trên quyền con người

16

Chính sách và giải pháp thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động thể dục thể thao ở các trung tâm văn hóa đô thị đến năm 2030

17

An ninh việc làm đối với người lao động tại các khu công nghiệp trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước phối hợp vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, nhân văn và Tự nhiên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức Hội đồng tuyển chọn và Tổ thẩm định kinh phí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Xem toàn văn Quyết định số 2511/QĐ-BKHCN trong tập tin đính kèm.

 

Thanh Trúc

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu