Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 1 2 6 8 6
 
 
 
 
 
Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Những điều cần biết khi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở
(02/06/2011)

Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) là tiêu chuẩn do tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác công bố để áp dụng trong các hoạt động của tổ chức đó.

Khi xây dựng TCCS cần đáp ứng các yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh tại cơ sở; phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học công nghệ và không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật hiện hành.

TCCS được xây dựng dựa trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm; hoặc là chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành TCCS; hoặc là sửa đổi, bổ sung TCCS hiện hành.

Tùy theo loại hình, quy mô hoạt động, mục đích, yêu cầu quản lý nội bộ của từng cơ sở, TCCS có thể có nhiều loại như Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật; Tiêu chuẩn phương pháp thử, phương pháp đo và hiệu chuẩn; Tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển, bảo quản; Tiêu chuẩn quá trình; Tiêu chuẩn dịch vụ; Tiêu chuẩn môi trường.

Để xây dựng một TCCS, Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ  đã hướng dẫn các bước như sau:

Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng TCCS ;

Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS;

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS;

Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS;

Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS;

Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS;

Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS;

Bước 8: Công bố TCCS;

Bước 9: In ấn TCCS.

Sau khi hoàn chỉnh các bước trên, người đứng đầu cơ sở sẽ xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố TCCS. Hồ sơ dự thảo TCCS được lưu trữ tại cơ sở.

Ký hiệu TCCS: Số hiệu và năm ban hành TCCS được phân cách bằng dấu hai chấm (:) và được đặt sau ký hiệu TCCS; Chữ viết tắt tên cơ sở công bố (ban hành) TCCS được đặt sau năm ban hành TCCS và được phân cách bằng dấu gạch chéo.

Ví dụ: TCCS 27:2006/XXX là ký hiệu của TCCS có số hiệu là 27, do công ty có tên giao dịch viết tắt là XXX xây dựng và công bố năm 2006.

Nội dung TCCS gồm 4 phần: mục lục, phần thông tin mở đầu, phần cơ bản (phần khái quát, phần kỹ thuật) và phần thông tin bổ sung.

TCCS cần phải trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, dễ đọc, không sai lỗi, không gây nhầm lẫn và hiểu thành nhiều nghĩa; có thể đóng rời từng tiêu chuẩn hoặc thành từng tập tiêu chuẩn theo chủ đề hoặc đối tượng tiêu chuẩn; các trang TCCS cần được đánh số và có thể được in dưới dạng tờ rời để thuận tiện cho việc bổ sung, huỷ bỏ hoặc thay thế nội dung; TCCS có thể có hoặc không có tờ bìa.

 

Bích Ngoan – Chi cục TĐC

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu