Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 2 2 8 9 2
 
 
 
 
 
Tin tức sở hữu trí tuệ
Thẩm định giá Sáng chế
(24/06/2016)

Sáng chế là một loại tài sản trí tuệ mang đến lợi ích dài hạn cho doanh nghiệp, chính vì thế thẩm định giá sáng chế là nội dung không thể thiếu trong chiến lược quản trị tài sản trí tuệ.

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Có thể nói, sáng chế là sản phẩm của hoạt động trí tuệ, là sản phẩm sáng tạo của con người có khả năng áp dụng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, đó là một dạng tài sản trí tuệ có giá trị, bởi nó có đầy đủ các đặc tính vô hình, tính sáng tạo, xác định được, kiểm soát được và có khả năng mang lại lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu tài sản.

Thực tiễn cho thấy, sáng chế là tài sản mang lại giá trị thương mại rất lớn, giá trị này được chủ thể khai thác ở nhiều gốc độ khác nhau. Chẳng hạn như, doanh nghiệp có thể sử dụng sáng chế như một công cụ thu hút và củng cố về tài chính thông qua khai thác sáng chế, kể cả cấp li - xăng, hợp tác kinh doanh, liên doanh và các giao dịch sinh lợi khác. Sáng chế được xem là yếu tố quyết định giá trị cũng như là chỉ số về tiềm năng công nghệ của một doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sáng chế còn là một trong những tiêu chí hàng đầu để đánh giá tiềm năng phát triển khoa học, công nghệ của một quốc gia cũng như là mức độ phát triển kinh tế dựa trên ứng dụng khoa học và công nghệ. Nhưng quan trọng hơn, thông tin sáng chế giúp các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) dễ dàng thành công và tạo ra những công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia đó.

Được xem là một loại tài sản trí tuệ vô hình, sáng chế mang đến lợi ích dài hạn cho doanh nghiệp. Chính vì thế, việc thẩm định giá sáng chế là nội dung không thể thiếu trong chiến lược quản trị tài sản trí tuệ. Theo đó, có 3 cách tiếp cận trong thẩm định giá trị loại tài sản này, bao gồm: cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập. Mỗi cách tiếp cận bao gồm nhiều phương pháp thẩm định giá khác nhau.

- Cách tiếp cận từ thị trường, giá trị của tài sản vô hình cần thẩm định giá được xác định căn cứ vào việc so sánh, phân tích thông tin của các tài sản vô hình tương tự có giá giao dịch trên thị trường.

- Cách tiếp cận từ chi phí ước tính giá trị tài sản vô hình căn cứ vào chi phí tái tạo ra tài sản vô hình giống nguyên mẫu với tài sản cần thẩm định giá hoặc chi phí thay thế để tạo ra một tài sản vô hình tương tự có cùng chức năng, công dụng theo giá thị trường hiện hành.

- Cách tiếp cận từ thu nhập xác định giá trị tài sản vô hình thông qua giá trị hiện tại của các khoản thu nhập, các dòng tiền và các chi phí tiết kiệm do tài sản vô hình mang lại.

Căn cứ vào loại sáng chế cần thẩm định giá, mục đích thẩm định giá, thời điểm thẩm định giá, các thông tin và số liệu về sáng chế cần thẩm định giá có thể thu thập được, từ đó sẽ lựa chọn cách tiếp cận thẩm định giá phù hợp.

Khi quyết định giá của sáng chế, thì ngoài việc xem xét các đặc điểm kỹ thuật, pháp lý, kinh tế, giá giao dịch trên thị trường, kinh phí đầu tư, chính sách khuyến khích thương mại hóa,… cần xem xét thêm các yếu tố đặc thù của sáng chế như: tình trạng bảo hộ; phạm vi bảo hộ; thời gian còn lại trong thời hạn bảo hộ ghi trong văn bằng bảo hộ; khả năng rủi ro xảy ra trong quá trình sử dụng sáng chế, ví dụ: khả năng bị hủy bỏ hiệu lực, bị xâm phạm; khó khăn, cản trở về kinh tế, kỹ thuật trong việc ứng dụng, khai thác, thương mại hóa.

Ở Việt Nam, sáng chế là đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ, được bảo hộ dưới hình thức Bằng độc quyền sáng chế trong thời hạn 20 năm, khi đáp ứng 03 tiêu chí: Có tính mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.

(Tham khảo tại nguồn http://www.noip.gov.vn/; Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13; Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước).

Văn phòng Sở (Trúc Phương)

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 123456789 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu