Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 2 2 9 1 5
 
 
 
 
 
Tin tức sở hữu trí tuệ
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020
(17/06/2016)

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020.

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 (viết tắt là Chương trình) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016.

Mục tiêu của Chương trình bao gồm: (1) Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tài sản trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; (2) Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ cho khoảng 1.000 cá nhân, tập trung vào các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; (3) Hỗ trợ khai thác, áp dụng vào thực tiễn cho ít nhất 50 sáng chế/ giải pháp hữu ích của Việt Nam; (4) Hỗ trợ bảo hộ, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho ít nhất 70 sản phẩm đặc thù của địa phương, sản phẩm làng nghề mang địa danh; (5) Hỗ trợ ít nhất 100 doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ trong việc xây dựng và triển khai mô hình quản lý và phát triển tài sản trí tuệ; (6) Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong và ngoài nước đối với các sản phẩm quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để thực hiện mục tiêu trên, Chương trình có 04 nội dung lớn, trong đó có những nội dung kế thừa một phần từ Chương trình giai đoạn 2011 - 2015, những nội dung mới so với Chương trình giai đoạn 2011 - 2015. Nội dung Chương trình giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như:

- Nâng cao nhận thức, năng lực tạo tập và phát triển tài sản trí tuệ: Để thực hiện nội dung này, ngoài công tác tuyên truyền, phát hành tài liệu, Chương trình sẽ hỗ trợ thiết kế, xây dựng bộ công cụ tra cứu, các gói thông tin sở hữu trí tuệ chuyên ngành; hỗ trợ xây dựng và triển khai mô hình quản lý và phát triển tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ.

- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và bảo vệ tài sản trí tuệ: Theo đó, Chương trình hỗ trợ đăng ký bảo hộ trong và ngoài nước đối với các sản phẩm, dịch vụ, ưu tiên các đối tượng là kết quả nghiên cứu khoa học, sản phẩm chủ lực, sản phẩm quốc gia, kiểu dáng sản phẩm và giống cây trồng mới; Hỗ trợ quản lý và phát triển tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm đặc thù của địa phương mang địa danh đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; Tổ chức triển khai các biện pháp bảo vệ và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

- Hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển tài sản trí tuệ và Hỗ trợ ứng dụng các tài sản trí tuệ, thành quả sáng tạo cá nhân được hình thành từ thực tiễn là 02 nội dung cuối cùng được đề cập trong Chương trình, đây cũng là 02 nội dung có tính mới so với Chương trình giai đoạn 2011 - 2015. Trong đó, các điểm nổi bật là: Định giá, kiểm toán tài sản trí tuệ, tập trung vào các đối tượng là sáng chế, tên thương mại, nhãn hiệu của các doanh nghiệp; Hỗ trợ đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho cá nhân có sáng kiến, giải pháp kỹ thuật và các thành quả sáng tạo; Vinh danh, khen thưởng các cá nhân điển hình có tài sản trí tuệ, thành quả sáng tạo được áp dụng rộng rãi, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

(Toàn văn Quyết định số 1062/QĐ-TTg xem tập tin đính kèm).

Nguyễn Phạm Thu Hiền

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 123456789 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu