Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 2 2 8 0 2
 
 
 
 
 
Tin Khoa học Công nghệ
Giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới
(26/10/2018)

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở, ngành tập trung các giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu Ngành nông nghiệp để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 12/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (viết tắt là Chương trình). Nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các tiến bộ kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và an toàn thực phẩm. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 22/10/2018 thực hiện Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh  trong giai đoạn 2018-2020, theo đó, chỉ đạo các sở, ngành phối hợp thực hiện tốt các nội dung đã đề ra. Trong đó, các giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu Ngành nông nghiệp để xây dựng nông thôn mới sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực thế mạnh của tỉnh là trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản:

- Về trồng trọt: Triển khai tốt đề án Phát triển lúa đặc sản, Đề án Phát triển cây ăn trái đặc sản, nhân rộng các mô hình sản xuất cây ăn trái có hiệu quả. Tổ chức sản xuất quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị ngành hàng như lúa gạo, hành tím, cây ăn trái (cam sành, bưởi da xanh, mãng cầu,...). Chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng. Tổ chức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ thông qua phát triển cánh đồng lớn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia liên kết. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng màu, bắp, trồng cỏ phục vụ chăn nuôi,... góp phần nâng cao giá trị sản xuất. Áp dụng quy trình sản xuất sạch, hữu cơ như GAP, VietGAP, GlobalGAP, mô hình canh tác “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”,... Nghiên cứu ứng dụng giống cây con mới có khả năng cạnh tranh trên thị trường và thích ứng biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

- Về chăn nuôi: Rà soát quy hoạch phát triển chăn nuôi, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo trang trại. Thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ. Triển khai có hiệu quả chuyển dịch cơ cấu đàn theo hướng tăng tỷ trọng các loài vật nuôi có giá trị, có thị trường tiêu thụ. Xây dựng các mô hình nuôi đối tượng khác như vịt biển, dê,... để đa dạng sản phẩm. Nghiên cứu cải tiến quy trình nuôi, nghiên cứu về chủng loại, khẩu phần thức ăn,…

- Về thủy sản: Tiết tục phát triển thủy sản đối với đối tượng tôm nước lợ, artermia và các loại thủy sản khác khi có thị trường tiêu thụ. Có kế hoạch nuôi và quản lý vùng nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh; đẩy nhanh tiến độ giao, cho thuê đất đầu tư khu sản xuất giống tôm nước lợ. Quản lý tốt vật tư, thức ăn thủy sản. Thực hiện chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ để hỗ trợ ngư dân; phát triển mô hình đồng quản lý nguồn lợi ven bờ nhằm nâng cao khả năng tự phục hồi và tái tạo bền vững nguồn lợi thủy sản. Nghiên cứu nuôi một số đối tượng thủy sản nước ngọt trong ao cá tra; ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý ao nuôi tôm,…

Khoa học công nghệ là mắc xích quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nếu phát huy tốt vai trò của khoa học công nghệ sẽ góp phần tích cực làm đổi thay diện mạo nông thôn trong tỉnh nhà.

 

Văn phòng Sở (Trúc Phương)

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu