Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 1 2 8 3 8
 
 
 
 
 
Đang thực hiện
Khảo sát sự phân bố và gây hại của sâu đục trái trên cây có múi (Citripestis sagittiferella Moore) và đề xuất quy trình phòng trừ loại sâu này tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
(25/11/2014)

1

Tên nhiệm vụ: Khảo sát sự phân bố và gây hại của sâu đục trái trên cây có múi (Citripestis sagittiferella Moore) và đề xuất quy trình phòng trừ loại sâu này tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

2

Cấp quản lý nhiệm vụ:   ¨ Quốc gia       ¨  Bộ      x Tỉnh        ¨  Cơ sở

3

Mức độ bảo mật:            x Bình thường  ¨  Mật    ¨ Tối mật   ¨  Tuyệt mật

4

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kế Sách

Họ và tên thủ trưởng: Phạm Văn Tân

Địa chỉ: Ấp An Thành, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách        Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Điện thoại: 079.3876224        Fax: 079.3877154

Website:

6

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Kế Sách

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ

* Họ và tên: Vũ Bá Quan         Giới tính: Nam

Trình độ học vấn: 12/12          Học vị: ThS

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kế Sách

Điện thoại: 0985432658          Fax: 079.3877154

E-mail: vbquanks64@yahoo.com.vn

* Họ và tên: Nguyễn Văn Huỳnh    Giới tính: Nam

Trình độ học vấn: 12/12                Chức danh khoa học: PGS.TS      

Chức vụ: Nguyên Giảng viên chính Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ

Điện thoại: 01223375800             Fax: 0710.3830814

E-mail: nvhuynh@ctu.edu.vn

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

Họ và tên: Triệu Văn Quý              Học vị: KS                      

Họ và tên:  Lâm Hồng Vũ             Học vị: KS                      

Họ và tên:  Hà Hữu Dân               Học vị: TC                      

9

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định sự phân bố, phát sinh, phát triển và gây hại của sâu đục trái trên cây có múi trên vườn bưởi trong điều kiện tự nhiên và kỹ thuật canh tác ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Đánh giá hiệu lực phòng trừ của một số loại nông dược đối với sâu đục trái cây trên cây có múi; khảo sát hiệu quả các biện pháp khác nhau trong phòng trừ sâu đục trái trên cây có múi cho cây bưởi. Xây dựng quy trình phòng trừ sâu đục trái cây trên cây bưởi; xây dựng 02 điểm mô hình ứng dụng quy trình phòng trừ sâu đục trái trên cây có múi cho cây bưởi và tập huấn cho 300 nhà vườn trong huyện

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Điều tra tình hình phân bố và gây hại của sâu đục trái trên cây có múi. Đánh giá hiệu lực của các loại nông dược đối với sâu đục trái trên cây có múi. Khảo sát hiệu quả các biện pháp khác nhau trong phòng trừ sâu đục trái trên cây có múi cho cây bưởi. Xác định diễn biến sự gây hại của sâu đục trái trên cây có múi trong năm. Xây dựng quy trình phòng trừ sâu đục trái trên cây có múi cho cây bưởi, ứng dụng tại 2 điểm mô hình. Tập huấn chuyển giao quy trình phòng trừ sâu đục trái trên cây có múi cho cây bưởi

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 40106

12

Mục tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm vụ: 1299

13

Phương pháp nghiên cứu: phương pháp thu thập thông tin; phương pháp bố trí thí nghiệm; phương pháp xử lý số liệu (sử dụng phầm mềm Microsoft Excel và SPSS 13)

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến: mô hình phòng trừ sâu đục trái trên cây có múi; Báo cáo phân tích số liệu điều tra 90 nông dân trồng bưởi; Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài; Quy trình phòng trừ sâu đục trái trên cây có múi cho cây bưởi; bài báo khoa học

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:

Kết quả nghiên cứu được chuyển giao cho nông dân trồng cây có múi. Các kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng vào sản xuất đáp ứng được yêu cầu bức xúc của nhà vườn trong phòng trừ sâu đục trái trên cây có múi, bảo vệ năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho người trồng cây có múi. Quy trình phòng trừ sâu đục trái trên cây có múi cho cây bưởi có thể áp dụng cho các vùng trồng cây có múi trong tỉnh Sóc Trăng nói riêng (khoảng 8.000ha) và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung

16

Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ 01/06/2013 đến 30/06/2015)

17

Kinh phí được phê duyệt: 261,165 triệu đồng

trong đó:

- Từ Ngân sách Nhà nước: 208,554 triệu đồng

- Từ nguồn tự có của tổ chức:

- Từ nguồn khác: 52,611 triệu đồng

18

Quyết định phê duyệt: số 481/QĐHC-CTUBND ngày 05 tháng 6 năm 2013

19

Hợp đồng thực hiện: số 10/HĐ-SKHCN-QLKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2013

P. QL KH&CN

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu