Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 6 1 0 1 1
 
 
 
 
 
Văn bản hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Nội dung trích yếu Số, ký hiệu Ngày ban hành Toàn văn
Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN 1694/TĐC-ĐL 09/09/2014  Xem
Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN 1693/TĐC-ĐL 08/09/2014  Xem
Về viêc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN 1402/TĐC-HCHQ 31/07/2014  Xem
Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN 2177/TĐC-ĐL 16/12/2013  Xem
Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN 1968/TĐC-ĐL 21/11/2013  Xem

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu