Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
 
 
 
Hit counter
0 0 5 5 0 6 7 7
 
 
 
Ban giám đốc
Skip portlet Portlet Menu

                                                     BAN GIÁM ĐỐC
                                                  --------oo00oo--------

Giám đốc: Kim Sơn

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ; trực tiếp phụ trách các mặt công tác:
- Qui hoạch ngành; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Giáo dục tiểu học; Giáo dục dân tộc; Giáo dục khuyết tật và trẻ hòa nhập; Công tác thi đua, khen thưởng của ngành; Công tác phổ cập giáo dục tiểu học và xoá mù chữ; Công tác xây dựng cơ bản và thiết bị trường học; Phối hợp với các Ban Đảng của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng trong toàn ngành;
- Dự án Đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP); Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN); Đề án củng cố và hoàn thiện các trường PTDTNT; Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên;
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Giáo dục Tiểu học; Phòng Giáo dục Dân tộc; Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng cơ bản ngành giáo dục;
- Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Giám đốc Sở khi được đề nghị hoặc xét thấy cần thiết;
- Chủ tài khoản 1.

 

Phó giám đốc: Nguyễn Thị Tuyết Hà

 

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và cùng Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trên các lĩnh vực được phân công; phụ trách các mặt công tác: 
- Văn phòng; Giáo dục mầm non; Công tác giáo dục pháp luật và phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường; Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Các mặt công tác liên quan đến giới nữ; Hội Cựu Giáo chức; Hội Khuyến học cơ quan; Phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài ngành;
- Đề án Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non; Đề án Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng; Phòng Giáo dục Mầm non;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở;
- Thay mặt Giám đốc Sở khi Giám đốc Sở vắng;
- Chủ tài khoản 2.

Phó giám đốc: Châu Tuấn Hồng

 

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và cùng Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trên các lĩnh vực được phân công; phụ trách các mặt công tác:
- Giáo dục trung học; Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục; Giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên; Thanh tra; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; Công tác học sinh, sinh viên; Công tác phổ cập giáo dục trung học; Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; Công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm;
- Chương trình Phát triển giáo dục trung học; Dự án Phát triển trung học phổ thông giai đoạn 2; Dự án Phát triển Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất giai đoạn 2; Đề án Phát triển giáo dục trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 -2020; Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020;
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Giáo dục Trung học; Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục; Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục Thường xuyên; Thanh tra Sở; Tổ Công nghệ thông tin; Tổ Pháp chế;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở;

 
 
 
 
 
 
 Video Clip
 
 Hình ảnh hoạt động
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (079)3616042 - Fax: (079)3824074, Email: Vanphong.SoSocTrang@moet.edu.vn
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.