Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sóc Trăng
Hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội

Tuần làm việc thứ hai kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

      Tuần làm việc thứ hai kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội tiếp tục thảo luận trên hội trường về các dự án luật còn ý kiến khác nhau để trình Quốc hội thông qua. Đại biểu Quốc hội đã tham gia thảo luận, tranh luận về các dự án Luật: Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật đường sắt (sửa đổi); Luật du lịch (sửa đổi); Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật quản lý, sử dụng, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Đồng chí Tô Ái Vang, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận tại Hội trường Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

      Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng tham gia thảo luận trên hội trường 03 dự án luật gồm: Luật đường sắt (sửa đổi); Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

      Thảo luận Luật đường sắt (sửa đổi) đại biểu Nguyễn Văn Thể tập trung phân tích Điều 5 “về chính sách phát triển đường sắt”. Qua đó, đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung hai khoản và điều chỉnh một khoản tại Điều này là giao trách nhiệm cho Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải mỗi một nhiệm kỳ phải dành ra ít nhất 35% vốn đầu tư cho ngành giao thông để đầu tư phát triển đường sắt; nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đầu tư theo hình thức đối tác công tư; khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng đường sắt chuyên dùng và có kết nối với đường sắt quốc gia. Tại Điều 6 về ưu đãi, hỗ trợ trong hoạt động đường sắt đại biểu đề nghị Điểm a, Khoản 1 quy định tất cả các đường sắt chuyên dùng đều được miễn thuế sử dụng đất; tại Điểm b, Khoản 1 những nhà đầu tư xây dựng, phát triển đường sắt được tạo điều kiện để tiếp cận nguồn vốn nhà nước và ưu đãi vốn đặc biệt.

      Thảo luận Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) đại biểu Tô Ái Vang thống nhất sự cần thiết sửa đổi Luật chuyển giao công nghệ để phù hợp với yêu cầu của quá trình chuyển giao công nghệ hiện nay cũng như quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế của nước ta, qua đó đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số cụm từ cho phù hợp với điều luật; kiến nghị xem xét bổ sung quy định về chuyển nhượng lại quyền sử dụng công nghệ đã nhận chuyển giao, do điều kiện khách quan nên bên nhận chuyển giao không thể tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bên nhận chuyển giao công nghệ khi họ không tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất do điều kiện khách quan; kiến nghị bổ sung nhiệm vụ thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ nhằm đảm bảo tính chuyên sâu về lĩnh vực này.
Thượng tọa Lý Minh Đức thảo luận Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) tại Hội trường

      Tham gia thảo luận Luật pháp lý (sửa đổi), Thượng tạo Lý Minh Đức thống nhất với quy định đối tượng được trợ giúp pháp lý là người dân tộc thiểu số sống trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các quy định về hỗ trợ thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình tại các huyện nghèo, xã nghèo; về cộng tác viên trợ giúp pháp lý; đề nghị giảm thời gian từ 02 năm xuống còn 01 năm thì chấm dứt hợp đồng cộng tác viên trợ giúp pháp lý nếu không thực hiện trợ giúp pháp lý, khi có yêu cầu của trung tâm trợ giúp pháp lý thì thu hồi thẻ là phù hợp.

      Đại biểu trong Đoàn cũng tập trung nghiên cứu tham gia thảo luận tại Tổ về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; về Dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018; Dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi); Dự án Luật tố cáo (sửa đổi); về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Văn Tòng

Các tin đã đưa:

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
ĐOÀN ĐBQH-HĐND TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: Số 1, Hồ Hoàng Kiếm, Sóc Trăng.
Điện thoại: (0299) 3 822159, Fax: (0299) 3618844
Email: hdndsoctrang@soctrang.gov.vn