Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng
Hit counter
0 0 7 1 0 1 6 5
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 5, Trần Văn Sắc, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3821039 . Fax: (0299) 3821039. Email: Toctgmtst@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: bà Khưu Đăng Phượng - Trưởng BBT, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Sóc Trăng