Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Huyện Mỹ Tú
Skip portlet Portlet Menu
Kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Mỹ Tú năm 2018 tiếp tục chuyển biến tích cực; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,21%, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so Nghị quyết HĐND huyện giao; cụ thể như sau:
Theo báo cáo của huyện Mỹ Tú, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện trên các lĩnh vực sau:
Thực hiện Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 21/12/2015 của Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Tú về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Mỹ Tú năm 2016; trong quí I/2016, Mỹ Tú đã tập trung chỉ đạo, điều hành và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội như sau:
Năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Tú tiếp tục phát triển, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, quan tâm cải thiện đời sống gia đình chính sách, người có công cách mạng, hộ nghèo... Từ đó, đã tác động làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Thực hiện Nghị quyết của Huyện Ủy và Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 24/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Tú về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2015. Trong năm, huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện đạt được kết quả như sau:
Trong 9 tháng đầu năm 2015, mặc dù có những thuận lợi và khó khăn nhất định, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Mỹ Tú tiếp tục chuyển biến tích cực, cụ thể như sau:
Mục tiêu tổng quát của huyện Mỹ Tú đến năm 2020 là: Phát huy tiềm năng lợi thế của huyện về nguồn lực tài nguyên đất đai, trọng tâm đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng hiệu quả và bền vững; phát huy nội lực kết hợp với tranh thủ mọi nguồn lực từ bên ngoài, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo môi trường đầu tư thông thoáng trên các lĩnh vực; coi trọng phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đi đôi với ứng dụng tiến bộ  khoa học - công nghệ mới vào sản xuất và đời sống. Tiếp tục thực hiện có kết quả công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc về xã hội, đẩy mạnh giảm tỷ lệ hộ nghèo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ huyện đạt mức phát triển khá của tỉnh.
Từ sau Đại hội, tình hình trong huyện Mỹ Tú có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn do ảnh hưởng kinh tế thế giới và kinh tế trong nước tác động, song trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, toàn Đảng bộ đã quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, vận dụng các chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đề ra các Nghị quyết chuyên đề, những chủ trương giải pháp kịp thời sát hợp với tình hình thực tế, thực hiện khá toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; kết quả được phản ánh cụ thể như sau:
Trong 06 tháng đầu năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội huyện Mỹ Tú tiếp tục phát triển, cụ thể trên các lĩnh vực sản xuất như sau:
Trong Quí I/2015, tình hình Kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Mỹ Tú tiếp tục phát triển trên hầu hết các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, kết quả được phản ánh cụ thể như sau:


Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cổng thông tin điện tử " Sóc Trăng-Tiềm năng & cơ hội đầu tư" do Trung tâm XTĐT và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng trực tiếp quản lý,
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban Chỉ đạo Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, phường 3, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 2211 679 - Fax: (0299) 3828 339 - Email: soctrangipc@yahoo.com
@ Ghi rõ nguồn "Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.