Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Tỉnh Sóc Trăng
Skip portlet Portlet Menu

Giới thiệu thông tin về Trung tâm xúc tiến đầu tư và

Hỗ trợ doanh nghiệp Sóc Trăng

 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Sóc Trăng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 414/QĐTC-CTUBND ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung Quyết định số 414/QĐTC-CTUBND. 


Trung tâm được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 266/QĐ.TCCB.03 ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp.


Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; làm cơ quan đầu mối của tỉnh hỗ trợ và cung cấp dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước; tổ chức, quản lý và vận hành Vườn ươm doanh nghiệp, chương trình tài trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa sáng tạo.


Tầm nhìn, Sứ mạng và giá trị cốt lõi của Trung tâm


Tầm nhìn


Trung tâm là một đầu mối tham vấn đáng tin cậy và thuyết phục cho tỉnh về những định hướng mang tính chiến lược cũng như thực hiện, triển khai những giải pháp cụ thể nhằm đạt được mục tiêu thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp cho sự phát triển bền vững về kinh tế xã hội cho tỉnh Sóc Trăng.


Trung tâm là một địa chỉ đáng tin cậy cho doanh nghiệp trong việc hỗ trợ, tháo gỡ và định hướng cho các hoạt động phát triển kinh doanh và điều hành doanh nghiệp một cách có hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.


Sứ mạng 


Là một đơn vị sự nghiệp công lập chịu sự quản lý và điều động trực tiếp từ Sở KHĐT của tỉnh với nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh trong các vấn đề về xúc tiến thu hút đầu tư và hỗ trợ sự phát triển doanh nghiệp trong tỉnh, đồng thời là đầu mối chủ chốt thực hiện chức năng xúc tiến quảng bá thu hút đầu tư vào tỉnh và hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao năng lực hoạt động và cạnh tranh. Do đó sự tồn tại và phát triển của Trung tâm phải gắn chặt với sự tín nhiệm của Sở KHĐT và các sở ban ngành khác về năng lực phân tích, tổng hợp và tham mưu liên quan đến những vấn đề xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp và niềm tin, sự giao phó của doanh nghiệp trong việc giúp đỡ doanh nghiệp của tỉnh nâng cao tính cạnh tranh và năng lực hoạt động. Cụ thể là:


- Về Xúc tiến đầu tư: Đầu mối trong việc tiếp xúc, tư vấn từ ý định đầu tư của nhà đầu tư và sẽ thay mặt nhà đầu tư để liên hệ với các đơn vị chức năng có liên quan thực hiện các bước về quy trình đầu tư tại Tỉnh.


- Về Hỗ trợ doanh nghiệp (doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp): là đơn vị đầu mối tư vấn cho cá nhân, tổ chức từ lúc hình thành ý tưởng khởi nghiệp đến triển khai kinh doanh, tư vấn hỗ trợ thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư; tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo chuyên đề và kết nối với mạng lưới chuyên gia để tư vấn hỗ trợ đồng hành cho các doanh nghiệp khi có nhu cầu.


- Về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của Tỉnh: Đầu mối liên kết, kết nối với các Viện, Trường, Trung tâm, Hiệp hội doanh nghiệp, các Hội, các tổ chức tài chính và các cơ quan nhà nước có liên quan để tư vấn, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa. 


Các giá trị cốt lõi cho hoạt động của Trung tâm


- Minh bạch và đáng tin cậy: Các hoạt động của Trung tâm phải dựa trên những thông tin đáng tin cậy.


- Tinh thần phục vụ: Trung tâm phải hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ với tinh thần phục vụ khách hàng là nhà đầu tư, doanh nghiệp.


- Chuyên nghiệp và nhanh chóng: Việc cung cấp các dịch vụ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp phải được thực hiện nhanh chóng với quy trình làm việc rõ ràng kết hợp với kiến thức chuyên môn cao.


- Kết nối và chia sẻ: Trung tâm phải hoạt động như một cầu nối trung gian giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương với kiến thức của các tổ chức, các nhà chuyên môn nhằm chia sẻ, giải quyết những vấn đề của nhà đầu tư và doanh nghiệp.


- Đoàn kết và học hỏi: Hoạt động của Trung tâm đòi hỏi kiến thức chuyên môn, kỹ năng phải liên tục được trau dồi, cập nhật và làm việc theo tinh thần hợp tác, chia sẻ và cùng nhau giải quyết vấn đề.


 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cổng thông tin điện tử " Sóc Trăng-Tiềm năng & cơ hội đầu tư" do Trung tâm XTĐT và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng trực tiếp quản lý,
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban Chỉ đạo Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, phường 3, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 2211 679 - Fax: (0299) 3828 339 - Email: soctrangipc@yahoo.com
@ Ghi rõ nguồn "Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.