Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Huyện Trần Đề
Skip portlet Portlet Menu

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 trên địa bàn huyện Trần Đề hầu hết các lĩnh vực có sự phát triển khá tốt; cụ thể như:

Triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao và Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân huyện Trần Đề về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; Trần Đề đã tập trung triển khai và chỉ đạo các ngành, địa phương  trong huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo an sinh xã hội. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm cụ trên các lĩnh vực như sau:
Tình hình kinh tế - xã hội Quý I/2016 trên địa bàn huyện Trần Đề phát triển theo chiều hướng tích cực; cụ thể như sau:
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 trên địa bàn huyện Trần Đề có nhiều chuyển biến tích cực. Sản xuất lúa đạt kết quả tốt, sản lượng cả năm vượt chỉ tiêu đề ra. Chăn nuôi tiếp tục phát triển, tổng đàn tăng so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh thực hiện, đã có 02 xã đạt chuẩn; giá trị lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; thu ngân sách vượt so với dự toán; tỷ lệ nợ xấu giảm thấp. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, xóa đói giảm nghèo được thực hiện nghiêm túc, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai tích cực. An ninh chính trị được giữ vững, ổn định; trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ.
Thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết số 55/2014/NQ-HĐND, ngày 19/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Trần Đề đạt được nhiều kết quả khả quan; cụ thể như sau:
Qua 9 tháng năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội huyện Trần Đề tiếp tục phát triển; kết quả được phản ánh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội như sau:

Mục tiêu tổng quát của Trần Đề đến năm 2020 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh theo hướng hiện đại. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng xác định khai thác biển và nuôi tôm công nghiệp là kinh tế đột phá; đồng thời, đẩy mạnh phát triển công nghiệp và thương mại dịch vụ gắn với tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường. Tạo sự chuyển biến nhanh về chất đối với sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, thể thao theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa; không ngừng chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,.... Phấn đấu đến năm 2020 huyện Trần Đề trở thành đô thị loại IV và là trung tâm kinh tế biển của tỉnh.


Xác định cơ cấu kinh tế của huyện đến năm 2020 là: Nông nghiệp - Công nghiệp - Thương mại dịch vụ.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ I nhiệm kỳ 2010 - 2015 trong bối cảnh có những khó khăn chung của một huyện mới được thành lập, nhất là cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, năng lực lãnh đạo quản lý trong cơ chế mới, vừa ứng phó với biến đổi khí hậu, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh gây hại đối với cây trồng, vật nuôi; sự tăng giá một số mặt hàng tiêu dùng và ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế thế giới và trong nước đã gây khó khăn trên các lĩnh vực sản xuất và đời sống. Song sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân trong huyện, đã cơ bản hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ I. Các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong Nghị quyết đều thực hiện đạt và vượt; cụ thể như sau:
Trong 06 tháng đầu năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội huyện Trần Đề tiếp tục phát triển, cụ thể trên các lĩnh vực sản xuất như sau:
Qua 03 tháng đầu năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội huyện Trần Đề tiếp tục phát triển trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cụ thể như sau:

Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cổng thông tin điện tử " Sóc Trăng-Tiềm năng & cơ hội đầu tư" do Trung tâm XTĐT và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng trực tiếp quản lý,
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban Chỉ đạo Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, phường 3, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 2211 679 - Fax: (0299) 3828 339 - Email: soctrangipc@yahoo.com
@ Ghi rõ nguồn "Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.