Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Huyện Mỹ Xuyên
Skip portlet Portlet Menu

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 trên địa bàn huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực: 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, huyện Mỹ Xuyên tập trung thực hiện các nhiệm vụ, công tác chủ yếu như: triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, đặc biệt là chăm lo cho các đối tượng chính sách, xã hội; tập trung thu hoạch vụ mùa và vụ đông xuân 2015 - 2016; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho vụ nuôi tôm năm 2016; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng; triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm 2016; chỉ đạo công tác thu ngân sách; các Chương trình mục tiêu Quốc gia về các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá - xã hội và nông thôn mới;…Cụ thể kết quả được thể hiện trên các lĩnh vực chủ yếu như sau:
Tình hình kinh tế - xã hội Quý I/2016 trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên tiếp tục ổn định và phát triển tích cực. Diện tích gieo trồng lúa Mùa và Đông xuân vượt so kế hoạch; phát triển ổn định màu và cây công nghiệp ngắn ngày; chăn nuôi tiếp tục phát triển (tổng đàn gia súc đạt khá so kế hoạch, đàn gia cầm vượt kế hoạch năm); diện tích nuôi tôm tiếp tục duy trì phát triển; Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm đầu tư; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng khá so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt khá so với dự toán; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt khá so với dự toán,… các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện tốt.
Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2016 trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên tiếp tục duy trì và phát triển ổn định, kết quả được phản ánh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội cụ thể như sau:
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, diện tích gieo trồng lúa thơm, lúa đặc sản chiếm 67%, tỷ lệ sử dụng giống cấp xác nhận đạt 80,4%, diện tích, năng suất và sản lượng tăng so với cùng kỳ, tăng giá trị trên diện tích đất sản xuất; dịch bệnh trong chăn nuôi được khống chế kịp thời, tổng đàn tăng so với cùng kỳ. Sản lượng tôm tăng khá, nhiều hộ nuôi có lãi; các công trình thủy lợi và công tác thủy lợi nội đồng kết hợp giao thông nông thôn phục vụ cho sản xuất thực hiện vượt kế hoạch. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kết quả. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì và tăng trưởng, thu ngân sách vượt chỉ tiêu Nghị quyết, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt khá,...
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 với những thuận lợi cơ bản, kinh tế của huyện Mỹ Xuyên tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng đạt 12,02%/năm trong đó, GRDP bình quân đầu người năm 2015 là 1.369 USD theo giá hiện hành, đạt 97,8% kế hoạch. Nhìn chung kinh tế - xã hội năm 2015 của huyện Mỹ Xuyên tiếp tục có những chuyển biến tích cực, cả 03 khu vực kinh tế đều tăng so với cùng kỳ năm trước, tỷ trọng giá trị tương ứng 3 khu vực I, II và III là 49,41% - 16,41% - 34,18%; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo.
Tình hình kinh tế - xã hội trong 9 tháng năm 2015 trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên tiếp tục có những chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai tích cực; kết quả được phản ánh cụ thể như sau:
Qua 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, huyện Mỹ Xuyên đã có 4 xã đạt 19 tiêu chí, 6 xã còn lại đạt từ 11 đến 15 tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm nay có thêm 3 xã đạt 19 tiêu chí và đề nghị về trên công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Mục tiêu tổng quát của huyện Mỹ Xuyên đến năm 2020 là: Phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Qua 5 năm 2011 – 2015 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa X huyện Mỹ Xuyên, với sự đoàn kết, nỗ lực của hệ thống chính trị và Nhân dân, thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết đạt được nhiều kết quả tích cực, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển khá toàn diện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cụ thể được phản ánh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội như sau:

Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cổng thông tin điện tử " Sóc Trăng-Tiềm năng & cơ hội đầu tư" do Trung tâm XTĐT và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng trực tiếp quản lý,
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban Chỉ đạo Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, phường 3, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 2211 679 - Fax: (0299) 3828 339 - Email: soctrangipc@yahoo.com
@ Ghi rõ nguồn "Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.