Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Văn bản
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Lĩnh vực Ngày ký Toàn văn
1503/QĐ-UBND PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT CẦN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ UBDN TỈNH SÓC TRĂNG ĐẦU TƯ 29/05/2019 Xem
Số: 06/2019/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn Quy chế và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho DNNVV thông qua Mạng lưới tư vấn viên BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Hỗ trợ Doanh nghiệp 29/03/2019 Xem
Số: 05/2019/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp 29/04/2019 Xem
Công 1424/BKHĐT-QLKTTW Hướng dẫn thực hiện Nghị Quyết số 02 về thực hiện MTKD, năng cao NLCT và đề nghị gửi Kế hoạch hành động và báo cáo quý về triển khai Nghị quyết Bộ KH&ĐT Triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP 07/03/2019 Xem
Số:53/2013/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Sóc Trăng Đất đai 27/12/2013 Xem
Số: 26/2011/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường Môi trường 18/07/2011 Xem
Số 149/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư giai đoạn 2011-2015 tỉnh Sóc Trăng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Đầu tư-đất đai 14/07/2011 Xem
Số 23/2011/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Đầu tư-đất đai 24/06/2011 Xem
Số 03/2011/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Đất Đai 29/01/2011 Xem
Số: 97/2010/NĐ-CP Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp Chính phủ Sở hữu công nghiệp 21/09/2010 Xem
Số: 87/2010/NĐ-CP Nghị định về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu Chính phủ Thuế xuất khẩu-Thuế nhập khẩu 13/08/2010 Xem
Số: 117/2010/TT-BTC Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Bộ Tài chính Tài chính 05/08/2010 Xem
Số: 115/2010/TT-BTC Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 7606 tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 Bộ Tài chính Thuế 04/08/2010 Xem
18/2010/TT-BKH Thông tư số 18/2010/TT-BKH ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 11 xã thực hiện Đề án " Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghịêp hoá, hiện đại hoá". Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chính sách 27/07/2010 Xem
17/2010/TT-BKH Thông tư số 17/2010/TT-BKH ngày 22 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đấu thầu 22/07/2010 Xem

Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cổng thông tin điện tử " Sóc Trăng-Tiềm năng & cơ hội đầu tư" do Trung tâm XTĐT và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng trực tiếp quản lý,
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban Chỉ đạo Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, phường 3, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 2211 679 - Fax: (0299) 3828 339 - Email: soctrangipc@yahoo.com
@ Ghi rõ nguồn "Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.