Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Huyện Châu Thành
Skip portlet Portlet Menu
Năm 2018, là năm thứ ba triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Tình hình kinh tế xã hội năm 2018 trên địa bàn huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể như:
Tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn huyện Châu Thành có những chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng khá như:
Tình hình kinh tế - xã hội quý I/2016 trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng tiếp tục duy trì và có bước phát triển tăng so với cùng kỳ trên các lĩnh vực; cụ thể như sau:
Trước tình hình trong nước và tỉnh Sóc Trăng còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành trong năm 2015 có bước phát triển ổn định. Năng suất và sản lượng lúa đều tăng hơn so với cùng kỳ năm 2014; tiến độ triển khai xây dựng cánh đồng mẫu, xây dựng xã nông thôn mới được tập trung quyết liệt và đạt được kết quả khả quan; thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu; giá trị sản xuất công nghiệp và tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng cao so với cùng kỳ; công tác xây dựng cơ bản được đảm bảo tiến độ và kết quả giải ngân vốn đạt khá. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đúng chủ trương, đúng đối tượng và sử dụng vốn có hiệu quả; các chủ trương, chính sách về tín dụng được triển khai kịp thời. Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện; Công tác an ninh - quốc phòng được tăng cường, giữ vững; hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển quân.
Năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành tiếp tục phát triển và chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn huyện (GRDP) đạt 1.255,4 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế là 13,11%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, Khu vực I là 47,68%, Khu vực II là 22,24%, Khu vực III là 30,08%; thu nhập bình quân đầu người đạt 28,640 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất bình quân trên một hecta đất nông nghiệp, thủy sản đạt 115 triệu đồng. Kết quả được thể hiện cụ thể trên các lĩnh vực về kinh tế - xã hội như sau:
Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh trong 9 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn huyện Châu Thành tiếp tục duy trì ổn định trên một số ngành, lĩnh vực và có sự phát triển tích cực so cùng kỳ, kết quả cụ thể như sau:
Mục tiêu tổng quát của huyện Châu Thành đến năm 2020 là: Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành; tiếp tục khai thác và phát huy tối đa các nguồn lực, trước hết là nội lực của các thành phần kinh tế; phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng các loại nông sản gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tăng nhanh tỷ trọng khu vực II, III trong cơ cấu GDP; tạo sự chuyển biến nhanh về chất đối với sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, thể thao theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa; không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Đảng bộ huyện Châu Thành trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện của các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện nâng lên; chính trị xã hội ổn định, lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Kết quả được phản ánh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội như sau:
Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành trong 6 tháng đầu năm 2015 được các ngành, các xã, thị trấn quan tâm thực hiện, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt, vượt so kế hoạch và cao hơn so với cùng kỳ, tình hình an ninh chính trị, quốc phòng được giữ vững, ổn định. Kết quả cụ thể như sau:
Tình hình Kinh tế - Xã hội trong quý I/2015 trên địa bàn huyện Châu Thành tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể như:

Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cổng thông tin điện tử " Sóc Trăng-Tiềm năng & cơ hội đầu tư" do Trung tâm XTĐT và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng trực tiếp quản lý,
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban Chỉ đạo Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, phường 3, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 2211 679 - Fax: (0299) 3828 339 - Email: soctrangipc@yahoo.com
@ Ghi rõ nguồn "Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.