Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Thông tin xúc tiến
Công bố việc lựa chọn nhà đầu tư Dự án nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tại xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
(14/06/2019)

Công bố, đăng tải việc lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 16 Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính Phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đối Dự án nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tại xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký công bố danh mục dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: số 21, Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.2211679/ 0299.3828339

Nội dung công bố danh mục dự án:

1. Căn cứ các quy định:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội;

- Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính Phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2017-2020;

- Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Ban hành hướng dẫn về quy trình, cách thức thực hiện việc kêu gọi và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

 - Công văn số: 1073/UBND-TH ngày 11 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về việc xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư các dự án.

2. Thành phần và số lượng hồ sơ: Đề nghị các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu và đầu tư Dự án nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, diện tích 83ha tại Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng sớm hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư 2014 (theo nội dung của chương III. Hướng dẫn nhà Đầu tư, ban hành theo Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017). Số lượng hồ sơ: 04 bộ (gồm 01 bản chính và 03 bản sao hợp lệ).

Lưu ý: Hồ sơ phải có phương án hỗ trợ các xã viên của Hợp tác xã ổn định cuộc sống. Đối với nhà đầu tư chứng minh năng lực tài chính qua Báo cáo tài chính, đề nghị nộp Báo cáo tài chính 02 năm 2017, 2018 đã được kiểm toán.

Hồ sơ hoàn chỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng (Bộ phận Một cửa) trước ngày 11 tháng 7 năm 2019 để đơn vị tổng hợp.

- Trường hợp chỉ có 01 hồ sơ tham gia thì tiến hành cấp quyết định chủ trương đầu tư theo quy định Luật đầu tư.

- Trường hợp có từ 02 doanh nghiệp trở lên cùng đăng ký thực hiện dự án thì thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

3. Liên hệ: Để đảm bảo hồ sơ được đầy đủ, đúng quy định của pháp luật và hạn chế những sai sót. Trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị các nhà đầu tư nghiên cứu các văn cứ pháp luật theo quy định tại khoản 1 nội dung công bố, đăng tải kèm theo thông báo này, nhất là Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh hoặc liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng; Địa chỉ: số 21, Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; Điện thoại: 0299 3828625 (gặp Anh Nam) để được hướng dẫn chi tiết hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.


Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Đầu trangIn bản tin
Các tin đã đưa:

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cổng thông tin điện tử " Sóc Trăng-Tiềm năng & cơ hội đầu tư" do Trung tâm XTĐT và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng trực tiếp quản lý,
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban Chỉ đạo Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, phường 3, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 2211 679 - Fax: (0299) 3828 339 - Email: soctrangipc@yahoo.com
@ Ghi rõ nguồn "Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.