Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Thông tin xúc tiến
Công bố, đăng tải việc lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức thành lập hội đồng xét chọn đối với Dự án Nhà máy điện gió số 12, 14, 15, 17 tại xã Vĩnh Châu, thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng , cụ thể như sau:
(19/03/2019)

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký công bố danh mục dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: số 21, Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.2211679/ 0299.3828339

Nội dung công bố danh mục dự án:

1. Căn cứ các quy định:


- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội;
- Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh;
- Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Ban hành hướng dẫn về quy trình, cách thức thực hiện việc kêu gọi và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
 - Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2018;
 - Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Ban hành bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 429/UBND-TH ngày 13 tháng 3 năm 2019 về việc công bố, tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện dự án điện gió.


2. Danh mục dự án công bố


DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức thành lập Hội đồng xét chọn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 662 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2018

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)


3. Tiêu chí xét chọn: Thực hiện theo Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


4. Thành phần và số lượng hồ sơ: 


4.1. Thành phần hồ sơ: Đề nghị các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu và đầu tư các Dự án Nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng sớm hoàn chỉnh hồ sơ theo nội dung của chương III. Hướng dẫn nhà Đầu tư, ban hành theo Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Ban hành hướng dẫn về quy trình, cách thức thực hiện việc kêu gọi và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Lưu ý: Đối với nhà đầu tư đề xuất đầu tư nhiều vị trí, đề nghị lập riêng bộ hồ sơ cho từng vị trí; Đối với nhà đầu tư chứng minh năng lực tài chính qua Báo cáo tài chính, đề nghị nộp Báo cáo tài chính 02 năm 2017, 2018 đã được kiểm toán.


4.2. Số lượng hồ sơ: 04 bộ (gồm 01 bản chính và 03 bản sao hợp lệ).


5. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ hoàn chỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng (Bộ phận Một cửa) trước ngày 19 tháng 4 năm 2019 để đơn vị tổng hợp trình Hội đồng xét chọn dự án xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.


6. Liên hệ trao đổi: Trong quá trình chuẩn bị, hoàn chỉnh hồ sơ nếu có vấn đề cần trao đổi, Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng; Địa chỉ: số 479A Lê Duẩn, phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; Điện thoại: 0299 2211679 (gặp Chị Hương hoặc Yến) để được hướng dẫn.


Đầu trangIn bản tin
Các tin đã đưa:

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cổng thông tin điện tử " Sóc Trăng-Tiềm năng & cơ hội đầu tư" do Trung tâm XTĐT và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng trực tiếp quản lý,
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban Chỉ đạo Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, phường 3, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 2211 679 - Fax: (0299) 3828 339 - Email: soctrangipc@yahoo.com
@ Ghi rõ nguồn "Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.