Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Thị xã Vĩnh Châu
Skip portlet Portlet Menu
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của thị xã Vĩnh Châu tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; cụ thể như:
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu có bước chuyển biến tích cực, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đạt được như sau:
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 của Thị xã Vĩnh Châu tiếp tục có bước phát triển: Diện tích, sản lượng lúa, màu, nuôi thủy sản cả năm đều đạt kế hoạch; tỷ lệ thiệt hại tôm nuôi thấp hơn so với cùng kỳ. Lĩnh vực  thương mại, dịch vụ có bước phát triển, cung cầu hàng hóa được đảm bảo tốt. Công tác xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, thu ngân sách vượt so với kế hoạch. Việc thực hiện chính sách đối với người có công và các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chất lượng dạy và học được quan tâm thực hiện; các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn được tổ chức trang trọng, thiết thực;  quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định; tình hình phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ; công tác cải cách hành chính; tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có nhiều chuyển biến tốt.
Triển khai thực hiện Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 và Chương trình hành động số 01/Ctr-UBND ngày 20/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 19/12/2014 của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu. Thị xã Vĩnh Châu đã xây dựng Kế hoạch để cụ thể hóa các văn bản nêu trên bằng các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, quân và dân thị xã, nên tình hình kinh tế - xã hội của địa phương vẫn tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Kết quả được thể hiện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ yếu như sau:
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu có bước chuyển biến tích cực, kết quả phản ánh cụ thể trên các lĩnh vực về kinh tế - xã hội như sau:
Năm năm qua, bên cạnh những thuận lợi, tình hình của Thị xã Vĩnh Châu cũng gặp không ít khó khăn, song với sự đoàn kết của Ban Chấp hành đảng bộ, đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra. Cụ thể như sau:
Mục tiêu tổng quát của thị xã Vĩnh Châu đến năm 2020 là: Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, hiệu quả, bền vững; tạo ra một bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ và du lịch. Tạo môi trường thuận lợi thu hút nhiều nguồn lực từ bên ngoài, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị. Coi trọng phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo. Cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân, giảm nghèo bền vững. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; tạo môi trường xã hội ổn định phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.
Trong quý I/2015, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu tiếp tục đạt được những thành quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực; cụ thể như:
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 của thị xã Vĩnh Châu tiếp tục có chuyển biến tích cực; nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể như:
Tình hình kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm 2014 của thị xã Vĩnh Châu đã đạt được kết quả tích cực: Sản xuất được duy trì, ổn định, một số chỉ tiêu thực hiện khá so với kế hoạch, cụ thể như:

Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cổng thông tin điện tử " Sóc Trăng-Tiềm năng & cơ hội đầu tư" do Trung tâm XTĐT và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng trực tiếp quản lý,
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban Chỉ đạo Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, phường 3, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 2211 679 - Fax: (0299) 3828 339 - Email: soctrangipc@yahoo.com
@ Ghi rõ nguồn "Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.