Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Huyện Thạnh Trị
Skip portlet Portlet Menu

Tình hình kinh tế - xã hội của huyện Thạnh trị có nhiều chuyển biến tốt:


Trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thạnh Trị tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt so với tiến độ; kết quả cụ thể như sau:
Trong quý I/2016, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Thạnh Trị tiếp tục duy trì ổn định và phát triển tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt từ 25% trở lên; cụ thể như sau:
Năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Thạnh Trị có nhiều chuyển biến tích cực, thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất bình quân 1 ha đất nông nghiệp đạt 113,71 triệu đồng (theo giá hiện hành); giải quyết tốt các vấn đề xã hội phát sinh, bức xúc, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị và quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.
Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do UBND tỉnh giao và Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND, ngày 24 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Thạnh Trị (khóa X) về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Trong năm, với sự lãnh đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, sự điều hành tập trung của UBND huyện, sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ đã đạt những kết quả sau:
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn huyện Thạnh Trị đạt được nhiều kết quả tích cực, kết quả cụ thể được phản ánh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội như sau:
Mục tiêu tổng quát của huyện Thạnh Trị đến năm 2020 là: Xác định trọng tâm là tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao nguồn nhân lực gắn liền với chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo thêm việc làm và giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao và chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ huyện Thạnh Trị phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt nhiều kết quả:
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn huyện Thạnh Trị đạt được nhiều kết quả tích cực, kết quả cụ thể được phản ánh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội như sau:
Trong quý I/2015, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Thạnh Trị tiếp tục duy trì và phát triển ổn định; tiến độ thực hiện chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực đạt kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cổng thông tin điện tử " Sóc Trăng-Tiềm năng & cơ hội đầu tư" do Trung tâm XTĐT và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng trực tiếp quản lý,
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban Chỉ đạo Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, phường 3, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 2211 679 - Fax: (0299) 3828 339 - Email: soctrangipc@yahoo.com
@ Ghi rõ nguồn "Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.