Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Huyện Kế Sách
Skip portlet Portlet Menu
Tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2018 tiếp tục có bước phát triển. Kết quả cụ thể như sau:
Trong 6 tháng đầu năm 2016, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng với sự nổ lực của toàn Đảng, toàn dân nên sự phát triển về kinh tế - xã hội của huyện Kế Sách tiếp tục đạt được sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực tình hình kinh tế - xã hội; cụ thể như sau:
Trong Quí I/2016, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Kế Sách tiếp tục được giữ vững và ổn định. Kết quả được phản ánh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ yếu như sau:
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 trên địa bàn huyện Kế Sách tiếp tục có chuyển biến tích cực. Năng suất và sản lượng đạt khá, diện tích cánh đồng mẫu tăng về số lượng và chất lượng. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây ăn trái được thực hiện theo hướng phù hợp với thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được khống chế kịp thời. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới tiếp tục đạt kết quả nhất định. Hoạt động sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển. Thu ngân sách vượt dự toán. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm và có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tăng cường. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng được quan tâm thực hiện.
Năm 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và nhân dân toàn huyện, nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2015 (GRDP) ước đạt 10,31%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, khu vực I chiếm 46,40%, khu vực II chiếm 12,11%, khu vực III chiếm 41,49%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 26,5 triệu  đồng/người/năm (tương đương 1.179 USD), nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tăng cao so với cùng kỳ. Sau đây là tình hình thực hiện trên các lĩnh vực chủ yếu:
Trong 9 tháng đầu năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Kế Sách tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả được phản ánh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội cụ thể như sau:
Mục tiêu tổng quát của huyện Kế Sách đến năm 2020 là: Phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Nông nghiệp - Dịch vụ - Công nghiệp. Huy động tối đa các nguồn lực, tập trung đúng mức cho đầu tư kết cấu hạ tầng; tạo sự chuyển biến căn bản trong tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ và du lịch. Phát triển văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội,  chính sách dân tộc, tôn giáo. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng  cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, huyện Kế Sách đã đề ra 03 nhóm chỉ tiêu cụ thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 như sau:
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kế Sách lần thứ X trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng trưởng kinh tế của huyện được duy trì ở mức khá cao so với bình quân chung của tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2011 – 2015 đạt 9,92%/năm; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, năm 2010, tỷ trọng giá trị khu vực I, II và III chiếm 56,23% - 10,54% - 33,22%; đến năm 2015 tỷ trọng giá trị 3 khu vực có tỷ lệ tương ứng là 44,21% - 12,11% - 43,68%. Thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành) năm 2015 ước đạt 1.200 USD, tăng gần gấp đôi so với năm 2010.
Trong 06 tháng đầu năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Kế Sách tiếp tục được giữ vững và ổn định, kết quả được phản ánh trên các lĩnh vực sau:
Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2015 trên địa bàn huyện Kế Sách tiếp tục phát triển đạt nhiều kết quả theo hướng tích cực, cụ thể được phản ánh trên các lĩnh vực sau:

Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cổng thông tin điện tử " Sóc Trăng-Tiềm năng & cơ hội đầu tư" do Trung tâm XTĐT và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng trực tiếp quản lý,
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban Chỉ đạo Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, phường 3, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 2211 679 - Fax: (0299) 3828 339 - Email: soctrangipc@yahoo.com
@ Ghi rõ nguồn "Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.