Cổng thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Ban quản lý dự án các CTXD huyện
(14/02/2014)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HUYỆN KẾ SÁCH
Địa chỉ: đường 3/2, ấp An Thành, TT. Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
Email: bqlda.kesach@gmail.com
1. Cơ cấu tổ chức
Ban quản lý dự án công trình xây dựng huyện Kế Sách là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách, được thành lập theo Quyết định số: 54/QĐ.TCCB, ngày 18/4/2008 của Chủ tịch UBND huyện Kế Sách.
2. Chức năng nhiệm vụ
a. Quản lý các Dự án do UBND tỉnh Quyết định đầu tư, giao cho UBND huyện làm chủ đầu tư.
b. Quản lý các Dự án do UBND huyện Quyết định đầu tư, giao cho các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư.
c. Thực hiện tư vấn đầu tư xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp với năng lực chuyên môn theo đúng quy định.
Ban quản lý Dự án công trình xây dựng huyện Kế Sách có đủ tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban nhân dân huyện.
3. Danh bạ điện thoại
- Đ/c Phan Hoàng Sơn, Chức vụ: Giám đốc. Số điện thoại: 0918.113.265;
- Đ/c Nguyễn Hữu Thương, Chức vụ: P.Giám đốc. Số điện thoại: 0939.029.089;
4. Danh mục công trình năm 2013
a. Công trình khởi công mới
Chủ đầu tư:
* Vốn Ngân sách huyện:
- 17 Nhà sinh hoạt cộng đồng các ấp trên địa bàn xã An Lạc Tây, Xuân Hòa, Ba Trinh, huyện Kế Sách; Tổng mức đầu tư: 2,956 tỷ đồng.
- Cầu Kinh 10, xã Kế An; Tổng mức đầu tư: 399 triệu đồng.
- San lắp, mỡ rộng đường ngã tư Trà Ết, xã Nhơn Mỹ; Tổng mức đầu tư: 121 triệu đồng.
* Vốn tỉnh hỗ trợ:
- Trường mẫu giáo An Lạc Tây, xã An Lạc Tây; Tổng mức đầu tư: 10,475 tỷ đồng.
- Trường mẫu giáo Ba Trinh, xã Ba Trinh; Tổng mức đầu tư: 13,902 tỷ đồng.
- Trạm Y Tế Ba Trinh, xã Ba Trinh; Tổng mức đầu tư: 1,097 tỷ đồng.
- Đường kênh Trung Hải, xã Đại Hải; Tổng mức đầu tư: 8,538 tỷ đồng.
* Vốn Jica + Vốn đối ứng Ngân sách:
- Các công trình cấp thiết trên địa bàn huyện Kế Sách: Tổng mức đầu tư: 12,888 tỷ đồng.
b. Các công trình chuyển tiếp các năm trước chuyển sang
* Vốn tỉnh hỗ trợ:
- Cầu An Mỹ, TT.Kế Sách; Tổng mức đầu tư: 12,159 tỷ đồng.
- Nâng cấp mở rộng đường Phan Văn Hùng, TT.Kế Sách; Tổng mức đầu tư: 14,924 tỷ đồng.
- Trung tâm Văn hóa TDTT, TT.Kế Sách; Tổng mức đầu tư: 7,475 tỷ đồng.
* Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia:
- Đường giao thông đến Trung tâm xã Xuân Hòa (Gói 3); Tổng mức đầu tư: 71,160 tỷ đồng.
* Vốn Trái phiếu Chính phủ + Vốn Ngân sách:
- Bệnh viện Đa khoa huyện Kế Sách; Tổng mức đầu tư: 28,7 tỷ đồng.
* Vốn Ngân sách huyện:
- 10 Nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn huyện Kế Sách: Tổng mức đầu tư: 1,696 tỷ đồng.
- Cầu 7 Nâu, xã Kế An; Tổng mức đầu tư: 391 triệu đồng.

Tin đã đưa