Cổng thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 5 4 1 9 2 5
 
 
 
 
 
Ủy ban nhân dân
Skip portlet Portlet Menu

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN KẾ SÁCH, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

      1. Ông Lê Vũ Đức

      - Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện.

      2. Ông Huỳnh Anh Dũng

      - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện.

      3. Ông Châu Văn Lâm

      - Chức vụ: Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện.

      4. Ông Trần Minh Thử

      - Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện.

      5. Ông Nguyễn Văn Hai

      - Chức vụ:  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Công an huyện.

      6. Ông Đỗ Hoàng Tuấn

      - Chức vụ: Huyện ủy viên - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

      7. Ông Vũ Bá Quan

      - Chức vụ: Huyện ủy viên - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

      8. Ông Huỳnh Hà Nhanh

      - Chức vụ: Huyện ủy viên - Trưởng phòng Nội vụ.

      9.Hồ Thị Thanh Thủy

      - Chức vụ: Huyện huye viên - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin.

      10. Ông Nguyễn Quang Nghiêm

      - Chức vụ: Huyện ủy viên - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

      11.Trần Kim Giàu

      - Chức vụ: Huyện ủy viên - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

      12. Ông Lý Thị Miên Kim

      - Chức vụ: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

      13. Ông Nguyễn Thanh Đông

      - Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Chánh Thanh tra.

      14. Ông Võ Thành Bâu

      - Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng.

      15. Ông Lê Tiến Đức

      - Chức vụ: Trưởng phòng Y tế.

      16. Ông Lê Văn Khởi

      - Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp.

      17.Lâm Sơn

      - Chức vụ: Trưởng phòng Dân tộc.

 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu