Cổng thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 5 2 1 5 3 8
 
 
 
 
 
Hội đồng nhân dân
Skip portlet Portlet Menu

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG CÁC BAN 

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KẾ SÁCH, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

1. Ông Lý Hốc Khị

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện.

2. Ông Hồ Văn Tám

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

3. Ông Trương Minh Quân

- Chức vụ: Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

4. Ông Cao Lền Khấu

- Chức vụ: Trưởng ban Kinh tế - xã hội.

5. Ông Nguyễn Ngọc Thinh

- Chức vụ: Phó Trưởng ban Kinh tế - xã hội.

6. Ông Nguyễn Nhựt Phương

- Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế.


 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu