Cổng thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 5 2 5 1 2 6
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
30/2017/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước Bộ Tài nguyên và Môi trường 11/09/2017 Xem
97/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính Chính phủ 18/08/2017 Xem
102/2017/NĐ-CP Về đăng đảm ký biện pháp bảo đảm Chính phủ 01/09/2017 Xem
02/2017/TT-UBDT V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 Ủy ban Dân tộc 22/05/2017 Xem
2036/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch Đường gom và các điểm đấu nối đường giao thông công cộng vào các Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 30/08/2016 Xem
02/2017/NĐ-CP Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh Chính phủ 09/01/2017 Xem
333/2016/TT-BTC Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Bộ Tài chính 26/12/2016 Xem
332/2016/TT-BTC Về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn về thu tiền sử dụng đất Bộ Tài chính 26/12/2016 Xem
298/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ. Bộ Tài chính 15/11/2016 Xem
226/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực. Bộ Tài chính 11/11/2016 Xem

Trang đầu Trang trước 12 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu