Cổng thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 5 2 8 5 2 7
 
 
 
 
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hiệu quả thiết thực sau 04 năm học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Kế Sách
(11/11/2015)

 

Xác định việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Sau bốn năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 và các Quy định của Đảng dưới sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã triển khai thực hiện chặt chẽ tạo nên những kết quả quan trọng sau:

- Việc học tập, quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, quy định có liên quan của Đảng bộ, được các tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo sự chỉ đạo của Huyện ủy. Các cấp ủy bám sát vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên xây dựng kế hoạch cụ thể cho cấp mình thực hiện, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Qua học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã nhận thức đúng hơn vị trí, tầm quan trọng về giá trị tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội; có ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống; có những hành động thiết thực hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong công tác cũng như trong sinh hoạt hàng ngày.

- Chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, xem đây là nội dung bắt buộc trong sinh hoạt chính trị tư tưởng cho đảng viên. Các chi bộ đã dành thời gian quán triệt các chuyên đề. Đặc biệt, trong lãnh đạo, một số nơi Thường trực cấp ủy phân công cấp ủy viên tham gia sinh hoạt và trực tiếp chỉ đạo toàn diện các chi bộ trực thuộc, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Qua đó, việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên. Kết quả đánh giá phân tích chất lượng có 40/45 chi bộ, đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh (chiếm 88,9%, tăng 0,8% so năm 2010); 240/260 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (chiếm 92,30%, tăng 0,86% so năm 2010).

- Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chuẩn mực đạo đức ngày càng thiết thực, theo hướng bám sát điều kiện thực tế, đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác gắn với việc thực hiện nghiêm các Quy định của Đảng. Việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức được thực hiện thông qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình xoay vòng hàng tháng, hàng quý. Nhìn chung cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đã nêu cao ý thức tự giác thực hiện các chuẩn mực đạo đức, lấy đó là chuẩn mực để bản thân phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo Bác. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên năm 2014, toàn huyện có 90,83% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tăng 4,39% so với năm 2010.

- Chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị chọn những vấn đề bức xúc, những vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm có liên quan đến nội dung của các chuyên đề từ năm 2012 đến nay để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI . Trên cơ sở một số vấn đề cần làm ngay được Ban Thường vụ Huyện uỷ chọn ra sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay, một số hạn chế, khuyết điểm trên cơ bản đã được khắc phục. Riêng năm 2014 Ban Thường vụ Huyện ủy có Thông báo kết luận (Thông báo số 83-TB/HU) chỉ đạo cần phát huy vai trò lãnh đạo của các chi bộ ấp và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn kết việc đăng ký thực hiện chuyên đề hàng năm với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, sự thấm nhuần tư tưởng, đạo đức của Bác một lần nữa lại được khơi dậy mạnh mẽ trong từng tổ chức Đảng, đoàn thể, từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Biểu hiện qua các hành động tự giác hàng ngày, với nhiều phong trào hay, mô hình mới, mang lại hiệu quả thiết thực, cùng với nhiều tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng, đã đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà như: Đảng ủy khối Y tế với phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong điều trị và chăm sóc điều dưỡng người bệnh đã có 36 đề tài nghiên cứu khoa học, 135 sáng kiến sáng chế cải tiến trong lĩnh vực khám và điều trị bệnh được áp dụng đem lại hiệu quả cao.  Ngành Giáo dục với 767 sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và quản lý; điển hình tiêu biểu là trường Tiểu học Kế Sách I, Trường Trung học cơ sở Xuân Hòa, thầy Lâm Hữu Tâm - Phó Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cán bộ của phòng Nông nghiệp & PTNT nghiên cứu, tìm tòi nhiều giải pháp để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế sản xuất của người dân, nhằm nâng cao chất lượng nông sản, giảm chi phí, tăng lợi nhuận, tăng tính bền vững trong sản xuất, giúp nông dân tiết kiệm hàng trăm triệu đồng/năm.  Cựu Chiến binh với những việc làm cụ thể thiết thực hàng ngày từng bước nâng cao đời sống trong hội viên xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ có rất nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực. Nhất là, mô hình hùn xi măng cất nhà của chi Hội Cựu Chiến binh ấp Hòa Lộc II, xã Xuân Hòa, hùn được 429 bao, hỗ trợ cho hội viên cất 11 căn nhà/13 thành viên. Đặc biệt, có 06 hội viên Cựu chiến binh xã Thới An Hội, xã Kế An, xã Ba Trinh tự nguyện hiến 12.500m2 đất xây dựng trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng… Hội liên hiệp Phụ nữ huyện với nhiều mô hình: Tiết kiệm xây dựng mái ấm gia đình, Tổ tương thân tương ái, Hũ gạo tình thương, Ao cá tình thương, Tổ nuôi heo đất,… với số tiền đóng góp trên 1 tỷ đồng, giúp cho hàng trăm hội viên vượt qua khó khăn.  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhiều phong trào học tập và làm theo Bác cho đoàn viên, thanh niên như: “Tuổi trẻ Kế Sách tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tuổi trẻ Kế Sách học tập và làm theo lời Bác”, Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ thực hành tiết kiệm”… Trong nhân dân cũng xuất hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả từ nguồn vốn cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Hòa Thượng Thích Minh Hạnh, Trụ trì chùa Thiên Thới, xã Thới An Hội kêu gọi sự phát tâm của quý mạnh thường quân, đồng bào phật tử gần xa đóng góp xây dựng 110 cầu pêtông cốt thép trị giá gần 20 tỷ đồng; thực hiện công tác xã hội, từ thiện trên 20 tỷ đồng giúp đỡ cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống… Đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới làm thước đo của việc học tập và làm theo Bác… Qua bốn năm đã có 54 tập thể điển hình và 73 cá nhân tiêu biểu. Trong đó, có 01 tập thể được TW khen thưởng, 03 tập thể và 06 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen, 51 tập thể và 67 cá nhân tiêu biểu được UBND huyện và các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy tặng giấy khen.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chỉ thị 03 cho thấy vẫn còn một số hạn chế cơ bản như: Một số chi bộ còn nặng về chuyên môn, nên việc sinh hoạt nội dung các chuyên đề hàng năm chưa được tổ chức đúng định kỳ; việc tổ chức sơ, tổng kết biểu dương, khen thưởng có lúc chưa được kịp thời; có chi bộ hàng tháng thiếu kiểm tra việc thực hiện gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình xoay vòng. Chất lượng học tập và làm theo Bác của một ít số cá nhân gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trong thực tiễn công tác, hiệu quả chưa cao. Trong sinh hoạt chuyên đề tại một số chi bộ, tình hình đảng viên trẻ còn ít tham gia thảo luận, liên hệ. Từ những kết quả đạt được và hạn chế nêu trên Đảng bộ rút ra một số kinh nghiệm như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, phát huy vai trò tham mưu của Bộ phận giúp việc cấp ủy trong thực hiện Chỉ thị số 03. Phải coi trọng công tác chỉ đạo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết; làm tốt việc phát hiện và giới thiệu biểu dương những điển hình tiên tiến. Vai trò nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác của các cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu càng có ý nghĩa quan trọng để tác động đến đảng viên và từ đảng viên tác động đến quần chúng nhân dân noi theo. Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và các phong trào thi đua tại địa phương, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Thường xuyên chỉ đạo công tác tuyên truyền, chú ý cả chiều rộng lẫn chiều sâu, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Trong thời gian tới, trước hết là trong năm 2015 các cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc 8 nội dung trong Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 07-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó quan tâm thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau:

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nội dung đưa vào sinh hoạt chi bộ về chuyên đề năm 2015. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị 03-CT/TW đối với công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào đang triển khai thực hiện của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu chuyên đề cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền đến quần chúng nhân dân.

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 704-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quan tâm đúng mức công tác chỉ đạo điểm, kịp thời đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm nhân rộng những mô hình hay, điển hình làm tốt, kịp thời biểu dương, khen thưởng.

3. Tiếp tục rà soát, xây dựng các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá gắn với việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và việc tự phê bình và phê bình thường xuyên với đánh giá kết quả thực hiện của cá nhân so với bản đăng ký làm theo. Cuối năm, lấy kết quả phấn đấu làm theo các chuẩn mực đạo đức, cũng như kết quả thực hiện các quy định là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá phân loại đảng viên.

4. Cấp uỷ các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03 và các quy định khác có liên quan gắn với kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và kiểm tra thực hiện Thông báo kết luận (Thông báo số 83-TB/HU) của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cần phát huy vai trò lãnh đạo của các chi bộ ấp và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với việc đăng ký thực hiện chuyên đề năm 2015 nhất là thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, trung chỉ đạo, xác định trách nhiệm cá nhân, đề ra thời hạn để phấn đấu khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Việc học tập và làm theo Bác của từng tập thể cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân là những việc làm rất cụ thể, giản dị trong cuộc sống hằng ngày nhưng chứa đựng trong đó là lòng kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu. Những kết quả trong bốn năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo ra những động lực mới giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành thành tích mới trong giai đoạn tới.

Nguyễn Thị Hồng Lê HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kế Sách

Tin đã đưa
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu