Cổng thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 5 3 7 1 5 9
 
 
 
 
 
Tin trong huyện
Kiểm tra liên ngành công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Kế Sách.
(17/10/2018)

      Sáng ngày 17/10/2018,  Đoàn kiểm tra của tỉnh (theo Kế hoạch số 76/KH-STP-STNMT-NHNNVNCNST ngày 26/9/2018 và Quyết định số 101/QĐ-STP ngày 01/10/2018 của Sở Tư pháp) tiến hành kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Kế Sách. Thành phần Đoàn kiểm tra có đồng chí Huỳnh Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp (Trưởng đoàn), đồng chí Vương Thị Thanh Hà, Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp (Phó Trưởng đoàn); đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Phó giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh; đồng chí Ong Thị Minh Thư, Phó Trưởng phòng Hành chính tư pháp; đồng chí Tô Nhật Minh, Chuyên viên Phòng Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước việt Nam chi nhánh tỉnh Sóc Trăng; Nguyễn Ngọc Đẹp, Cán sự Phòng Hành chính tư pháp.

      Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có đ/c Nguyễn Phùng Vỹ, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, lãnh đạo, viên chức phụ trách công tác đăng ký biện pháp bảo đảm Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp, Chi cục thế, các Ngân hàng trên địa bàn huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

      Từ đầu năm đến nay, tổng số hồ sơ thực hiện việc đăng ký bảo đảm được 1.003 trường hợp (trong đó, thế chấp 528 trường hợp, xóa thế chấp 466 trường hợp và 9 trường hợp thay đổi nội dung thế chấp). Tổng số tiền khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm được miễn theo quy định là 19.440.000 đồng. Bên cạnh đó, Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện tốt việc lưu trữ thể hiện khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm cán bộ phụ trách kiểm tra tính hợp pháp, nội dung hồ sơ nhận dữ liệu vào Caddb để quản lý và photo 01 bộ hồ sơ lưu dạng giấy theo số thứ tự của từng hồ sơ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện thực hiện thu đúng mức thu theo quy định tại Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng và thực hiện miễn giãm đúng theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quan tâm khắc phục những hạn chế như Một số Hợp đồng thế chấp chưa thực hiện việc ký tắt từng trang đầy đủ theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP;  Nội dung lời chứng chưa đúng theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP; Sửa chữa lỗi chưa đúng theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời yêu cầu Phòng Tư pháp tăng cường công tác tham mưu cho UBND huyện chấn chỉnh những sai sót trong công tác chứng thực tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện Kế Sách.Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Trường Sơn (Văn phòng HĐND&UBND huyện)

Tin đã đưa
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu