Cổng thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 5 3 9 0 6 3
 
 
 
 
 
Cải cách hành chính
Kế Sách triển khai thực hiện công tác kiểm tra cải cách hành chính năm 2018
(29/05/2018)

      Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 theo Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 01/02/2015 của UBND huyện Kế Sách.

      Trong tháng 5 năm 2018, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác nội vụ trên địa bàn huyện kiểm tra toàn diện công tác CCHC tổng số 12 đơn vị (trong đó: phòng ban chuyên môn 06/13 đơn vị, UBND cấp xã 06/13 đơn vị). Nội dung kiểm tra gồm công tác chỉ đạo điều hành CCHC, cải cách TTHC và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương trong công tác này. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị, địa phương. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, công tác giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (kể cả việc xin lỗi cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC trễ hạn). Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, tinh giản biên chế. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cải cách tài chính công. Ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.
Ảnh: Quang cảnh Đoàn kiểm tra trực tiếp công tác cải cách hành chính tại xã Ba Trinh
Ảnh: Quang cảnh Đoàn kiểm tra trực tiếp công tác cải cách hành chính tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện


      Qua kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra chỉ ra những mặt làm được, những hạn chế trong công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị để nhằm từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi những hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ giải quyết các thủ tục hành chính với tổ chức, cá nhân, những trường hợp vi phạm nội quy, quy chế cơ quan, cũng như từng bước cải thiện chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2018.

Trường Sơn (Văn phòng HĐND và UBND huyện Kế Sách)

Tin đã đưa
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu