Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng
 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN DÂN VẬN CÁC CẤP
QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ
Skip portlet Portlet Menu
Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã Long Đức (19/07/2018)
Sáng ngày 18.7 đồng chí Nguyễn Văn Sắc – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh số 34 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn của tỉnh và các thành viên đã có buổi làm việc với xã Long Đức, huyện Long Phú.
DÂN VẬN KHÉO
Skip portlet Portlet Menu
HUYỆN LONG PHÚ ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN (19/07/2018)
Năm 2018, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được huyện Long Phú thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị. Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, chủ động và hiệu quả trong công tác phối hợp …
Các đoàn thể - hội quần chúng
Skip portlet Portlet Menu
Ngày hội “Tôi yêu tổ quốc tôi” (17/10/2018)
Nhằm thiết thực chòa mừng kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Chiều ngày 15/10/2018, Hội Liên hiêp Thanh niên Việt Nam huyện Trần Đề tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn Lễ kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956- 15/10/2018) và tuyên dương cán bộ hội, thanh niên tiêu biểu năm 2018. Tham dự với Ngày hội có đồng chí Đặng Thanh Quang, phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện, đồng chí Lê Văn Quân, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cùng hơn 150 cán bộ hội, thanh niên và các em học sinh trường THCS và THPT Trần Đề dự.
 

Dân tộc - Tôn giáo
Skip portlet Portlet Menu
Ý NGHĨA CỦA LỄ SENE ĐÔL TA (09/10/2018)
Cộng đồng người Khmer Nam Bộ nói chung, đồng bào Khmer huyện Long Phú - Sóc Trăng nói riêng là cư dân nông nghiệp lúa nước, lại rất mực tin theo đạo phật giáo tiểu thừa, nên đời sống tín ngưỡng diễn ra gồm nhiều khía cạnh. Cũng như các dân tộc khác, người Khmer Long Phú có cách thức làm lễ báo hiếu riêng của mình, và lễ đó được gọi là Sene đôlta, hay còn gọi là Lễ cúng Ông bà.
Dân vận các cơ quan nhà nước
Skip portlet Portlet Menu
BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY MỸ XUYÊN ĐẨY MẠNHCÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI HIỆN NAY (15/08/2018)
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành những công việc nên làm, những công việc mà đoàn thể và Chính phủ đã giao cho” (bài báo “Dân vận” của Người đăng trên Báo Sự Thật với bút danh X.Y.Z (ngày 15-10-1949). Năm 2013, Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/ 2013 Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ bảy (khóa XI) cũng xác định: “Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”.Như vậy Bác Hồ và Đảng ta đã xác định, thực hiện công tác dân vận không chỉ là công tác của Đảng, Mặt trận, đoàn thể mà còn là trách nhiệm của chính quyền, của cán bộ, công chức Nhà nước”.
Dân vận của lực lượng vũ trang
Skip portlet Portlet Menu
Sóc Trăng: Xây dựng nhiều mô hình hiệu quả trong thực hiện công tác dân vận (13/08/2018)
Để triển khai thực hiện có hiệu quả theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, những năm qua, Đảng ủy quân sự tỉnh Sóc Trăng luôn bám sát các văn bản liên quan đến công tác dân vận của cấp trên và đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, chương trình thực hiện hiệu quả, sát với tình thực tế ở địa phương.
Xây dựng nông thôn mới
Skip portlet Portlet Menu
Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện mô hình Dân Vận khéo của Hội LHPN xã An Thạnh Nam trong xây dựng Nông thôn mới (17/08/2018)
Thực hiện 11 nội dung xây dựng Nông thôn mới do Ban Dân vận Tỉnh ủy, Huyện ủy chỉ đạo, phát động và Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động đã tạo bước đột phá trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của gia đình. Qua thực hiện đã góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
 VĂN BẢN MỚI
Thông tri 02-TT/TU, ngày 25/04/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Bna Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình mới
Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
Quyết định Số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
Báo cáo hoạt động trang thông tin điện tử của Ban Dân vận Tỉnh ủy Thường trực Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh Sóc Trăng năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
Quy chế Công tác đối với Trưởng, Phó phòng thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy theo dõi địa bàn về công tác dân vận
Công văn số 271-CV/BDVTU về việc giới thiệu và tạo điều kiện đối với cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy theo dõi địa bàn về công tác dân vận
Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018
Kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận năm 2018
Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng,rèn luyện đạo đức,lối sống của người đứng đầu,cán bộ chủ chốt và cán bộ,đảng viên
Cơ quan chủ quản: Ban Dân vận Tỉnh ủy ST - Thường trực BCĐ Quy chế Dân chủ cơ sở
Địa chỉ: 247 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, TP Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3822966 - 0299.3812250; Fax: 0299.3822966; Email: trangtinbandanvansoctrang@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Văn Mai - Phó Trưởng Ban Biên tập, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng
Website: http://www.danvan.soctrang.gov.vn