Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
CỔNG THÔNG TIN THÀNH PHẦN
Skip portlet Portlet Menu
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
- Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
- Sở Tư pháp 
- Sở Công Thương 
- Sở Thông tin và Truyền thông 
- Sở Nông nghiệp và PTNT 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
- BQL các Khu công nghiệp 
- UBND thành phố Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng 
- Tỉnh đoàn 
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 
- Thư viện Sóc Trăng 
- Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe 
- Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm 
- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
- Sở Tài nguyên và Môi trường  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư  
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  
- Sở Giao thông Vận tải  
- Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  
- Sở Nội vụ  
- Ban Dân vận Tỉnh ủy  
- Thanh tra tỉnh  
- Sở Y tế  
- Sở Xây dựng  
- Ban Dân tộc  
- Sở Tài chính  
- Ban tiếp công dân  
- Thị xã Vĩnh Châu  
- Huyện Mỹ Tú  
- Huyện Long Phú  
- Huyện Thạnh Trị  
- Huyện Mỹ Xuyên  
- Huyện Châu Thành  
- Huyện Trần Đề  
- Huyện Kế Sách  
- Huyện Cù Lao Dung  
- Thị xã Ngã Năm  
- Liên đoàn Lao động tỉnh  
- Hội Nông dân 
- Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch  
- Website Gạo thơm Sóc Trăng 
- Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng (CRSDP) 
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng  
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Quyết định số: 21/2018/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 và Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 25/09/2018 Xem
Quyết định số: 2504/QĐ-UBND Về việc thu hồi 229,2 mét vuông đất của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng và cho Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thuê 177,9 mét vuông đất để xây dựng Xí nghiệp cấp nước phường 7, thành phố Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 24/09/2018 Xem
Quyết định số: 2503/QĐ-UBND Về việc giao 6.865,9 mét vuông đất cho Trường THCS An Ninh để xây dựng trường học UBND tỉnh Sóc Trăng 24/09/2018 Xem
Quyết định số: 2502/QĐ-UBND Về việc thu hồi 256,3 mét vuông đất của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng và cho Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thuê 152,3 mét vuông đất để xây dựng Xí nghiệp cấp nước Trần Đề UBND tỉnh Sóc Trăng 24/09/2018 Xem
Quyết định số: 2396/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Chế biến nông sản Minh Đức thuê 25.010,9 mét vuông đất trong Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến trứng vịt muối và nông sản Minh Đức UBND tỉnh Sóc Trăng 14/09/2018 Xem
Quyết định số: 2394/QĐ-UBND Về việc cho Bưu điện tỉnh Sóc Trăng thuê 1.000 mét vuông đất để thực hiện dự án đầu tư công trình xây dựng trụ sở Bưu điện huyện Trần Đề UBND tỉnh Sóc Trăng 14/09/2018 Xem
Quyết định số: 2377/QĐ-UBND Về việc giao 3.431,6 mét vuông đất cho Trường Mẫu giáo Long Phú để xây dựng trường học UBND tỉnh Sóc Trăng 12/09/2018 Xem
Quyết định số: 2360/QĐ-UBND Về việc giao 8.885,3 mét vuông đất cho Trường THCS và THPT Tân Thạnh để xây dựng trường học UBND tỉnh Sóc Trăng 11/09/2018 Xem
Quyết định số: 2359/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty cổ phần Ngọc Huỳnh Liên chuyển mục đích sử dụng đất UBND tỉnh Sóc Trăng 11/09/2018 Xem
Quyết định số: 2298/QĐ-UBND Về việc cho Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam - Công ty Lưới điện cao thế miền Nam thuê 5.432,2 mét vuông đất để xây dựng công trình Trạm biến áp 110kV Đại Ngãi UBND tỉnh Sóc Trăng 05/09/2018 Xem
Quyết định số: 2297/QĐ-UBND Về việc cho Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam - Công ty Lưới điện cao thế miền Nam thuê 5.211 mét vuông đất để xây dựng công trình Trạm biến áp 110kV Trần Đề UBND tỉnh Sóc Trăng 05/09/2018 Xem
Quyết định số: 2239/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị trực tuyến tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 31/08/2018 Xem
Quyết định số: 23/QĐ-BCĐUBND Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng và Tổ chuyên viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Sóc Trăng 31/08/2018 Xem
Quyết định số: 19/2018/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 31/08/2018 Xem
Quyết định số: 18/2018/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Đề án chuẩn hóa và hỗ trợ nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 31/08/2018 Xem
Quyết định số: 2207/QĐ-UBND Về việc thu hồi 599,8 mét vuông đất của Đội Quản lý duy tu sửa chữa các công trình giao thông và cho Công ty cổ phần Công trình Đô thị thuê để xây dựng Xí nghiệp quản lý công trình đô thị thị xã Vĩnh Châu UBND tỉnh Sóc Trăng 30/08/2018 Xem
Quyết định số: 2192/QĐ-UBND Về việc thu hồi 885,7 mét vuông đất đã giao cho Trung tâm Khuyến ngư tỉnh Sóc Trăng và giao cho Chi cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng để xây dựng trụ sở làm việc UBND tỉnh Sóc Trăng 30/08/2018 Xem
Quyết định số: 2176/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Văn hóa - Du lịch Giếng Tiên Thảo Linh thuê 99.000 mét vuông đất để thực hiện dự án đầu tư Khu văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên UBND tỉnh Sóc Trăng 29/08/2018 Xem
Quyết định số: 2079/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung danh mục chuyên ngành đào tạo cần thu hút tại tỉnh Sóc Trăng năm 2018 UBND tỉnh Sóc Trăng 20/08/2018 Xem
Quyết định số: 2038/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 16/08/2018 Xem
Quyết định số: 2037/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng cá Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 16/08/2018 Xem
Quyết định số: 2036/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Trạm Y tế xã Trinh Phú, huyện Kế Sách UBND tỉnh Sóc Trăng 16/08/2018 Xem
Quyết định số: 2035/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Trạm Y tế xã An Mỹ, huyện Kế Sách UBND tỉnh Sóc Trăng 16/08/2018 Xem
Quyết định số: 2013/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng Trường Tiểu học Kế Thành 1, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 14/08/2018 Xem
Quyết định số: 2011/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Trạm Y tế Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm UBND tỉnh Sóc Trăng 14/08/2018 Xem
Quyết định số: 1980/QĐ-UBND Về việc thu hồi 7.037,2 mét vuông đất đã cho Công ty cổ phần Phân bón Bioway Hitech thuê trong Khu công nghiệp An Nghiệp UBND tỉnh Sóc Trăng 13/08/2018 Xem
Quyết định số: 17/2018/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 13/08/2018 Xem
Quyết định số: 1960/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình Trường Mầm non Hoa Sen, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 09/08/2018 Xem
Quyết định số: 1934/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long thuê 105.466 mét vuông đất để thực hiện Dự án đầu tư Trại sản xuất giống thủy sản, Trại nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng mô hình kỹ thuật và dinh dưỡng thức ăn mới trong nuôi trồng thủy sản UBND tỉnh Sóc Trăng 08/08/2018 Xem
Quyết định số: 1933/QĐ-UBND Về việc thu hồi 9.057 mét vuông đất đã cho Công ty cổ phần Đầu tư Khải Thịnh Phát thuê trong Khu công nghiệp An Nghiệp UBND tỉnh Sóc Trăng 08/08/2018 Xem

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu

 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Thông báo về thời gian và nghi thức để tang đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông báo số: 33/TB-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, năm 2018
Công văn số: 1449/SKHĐT-ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ đăng kết quả xét chọn nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án điện gió trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng thông báo cho ông Phạm Văn Tưởng, sinh năm 1981. Chỗ ở cuối cùng: Ấp Vĩnh Phong, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Công văn về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm Thương mại - Lễ hội Ooc-Om-Boc Sóc Trăng 2018 thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2018
Tòa án nhân dân Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng thông báo cho ông Hà Văn Tư, sinh năm 1954, nơi cư trú cuối cùng: Số 106A, đường Trần Hưng Đạo, khóm 2, phường 2, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang; nay là số 68 đường Trần Hưng Đạo, khóm 2, phường 2, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký đầu tư các dự án điện gió theo danh mục công bố
Thông báo kết quả đánh giá, phân loại người quản lý doanh nghiệp năm 2017 tại các Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh Sóc Trăng làm đại diện chủ sở hữu
Quyết định ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo về việc chọn tổ chức tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sóc Trăng
 
 
Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu