Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
CỔNG THÔNG TIN THÀNH PHẦN
Skip portlet Portlet Menu
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
- Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
- Sở Tư pháp 
- Sở Công Thương 
- Sở Thông tin và Truyền thông 
- Sở Nông nghiệp và PTNT 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
- BQL các Khu công nghiệp 
- UBND thành phố Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng 
- Tỉnh đoàn 
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 
- Thư viện Sóc Trăng 
- Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe 
- Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm 
- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
- Sở Tài nguyên và Môi trường  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư  
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  
- Sở Giao thông Vận tải  
- Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  
- Sở Nội vụ  
- Ban Dân vận Tỉnh ủy  
- Thanh tra tỉnh  
- Sở Y tế  
- Sở Xây dựng  
- Ban Dân tộc  
- Sở Tài chính  
- Ban tiếp công dân  
- Thị xã Vĩnh Châu  
- Huyện Mỹ Tú  
- Huyện Long Phú  
- Huyện Thạnh Trị  
- Huyện Mỹ Xuyên  
- Huyện Châu Thành  
- Huyện Trần Đề  
- Huyện Kế Sách  
- Huyện Cù Lao Dung  
- Thị xã Ngã Năm  
- Liên đoàn Lao động tỉnh  
- Hội Nông dân 
- Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch  
- Website Gạo thơm Sóc Trăng 
- Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng (CRSDP) 
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng  
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Kế hoạch số: 95/KH-UBND Phát triển nhà ở 05 năm 2018 - 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 11/09/2018 Xem
Công văn số: 1674/UBND-NC Về việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp UBND tỉnh Sóc Trăng 05/09/2018 Xem
Công văn số: 1406/UBND-VX Về việc đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Sóc Trăng 01/08/2018 Xem
Công văn số: 1398/UBND-NC Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND cùng ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 30/07/2018 Xem
Quyết định số: 1702/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 16/07/2018 Xem
Quyết định số: 1475/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 25/06/2018 Xem
Quyết định số: 1329/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục chuyên ngành đào tạo cần thu hút tại tỉnh Sóc Trăng năm 2018 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 07/06/2018 Xem
Quyết định số: 1312/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 05/06/2018 Xem
Kế hoạch số: 62/KH-UBND Triển khai phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 30/05/2018 Xem
Chương trình số: 02/CTr-UBND Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 UBND tỉnh Sóc Trăng 17/05/2018 Xem
Kế hoạch số: 53/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 10/05/2018 Xem
Chỉ thị số: 04/CT-UBND Về việc tăng cường quản lý đối với hoạt động khai thác đất làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 10/04/2018 Xem
Quyết định số: 776/QĐ-UBND Về việc công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 03/04/2018 Xem
Quyết định số: 775/QĐ-UBND V/v bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tư pháp Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 03/04/2018 Xem
Quyết định số: 648/QĐ-UBND V/v miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 19/03/2018 Xem
Quyết định số: 647/QĐ-UBND V/v bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 19/03/2018 Xem
Chỉ thị số: 03/CT-UBND Về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 12/03/2018 Xem
Quyết định số: 571/QĐ-UBND V/v bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tư pháp Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 12/03/2018 Xem
Quyết định số: 480/QĐ-UBND V/v công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực nội vụ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 27/02/2018 Xem
Quyết định số: 482/QD-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 27/02/2018 Xem
Kế hoạch số: 25/KH-UBND Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 26/02/2018 Xem
Kế hoạch số: 20/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2018 UBND tỉnh Sóc Trăng 12/02/2018 Xem
Kế hoạch số: 18/KH-UBND Thực hiện kết luận số 10-KL/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XI về phát triển kinh tế biển, vùng ven tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 01/02/2018 Xem
Kế hoạch số: 05/KH-UBND Thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 3 tháng đầu năm 2018 UBND tỉnh Sóc Trăng 12/01/2018 Xem
Kế hoạch số: 144/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 29/12/2017 Xem
Kế hoạch số: 145/KH-UBND Thực hiện cải cách hành chính năm 2018 UBND tỉnh Sóc Trăng 29/12/2017 Xem
Kế hoạch số: 132/KH-UBND Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 07/12/2017 Xem
Kế hoạch số: 131/KH-UBND Triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 06/12/2017 Xem
Công văn số: 2343/UBND-NC V/v tăng cường kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 04/12/2017 Xem
Quyết định số: 2813/QĐ-UBND V/v phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 31/10/2017 Xem

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu

 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Thông báo về thời gian và nghi thức để tang đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông báo số: 33/TB-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, năm 2018
Công văn số: 1449/SKHĐT-ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ đăng kết quả xét chọn nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án điện gió trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng thông báo cho ông Phạm Văn Tưởng, sinh năm 1981. Chỗ ở cuối cùng: Ấp Vĩnh Phong, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Công văn về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm Thương mại - Lễ hội Ooc-Om-Boc Sóc Trăng 2018 thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2018
Tòa án nhân dân Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng thông báo cho ông Hà Văn Tư, sinh năm 1954, nơi cư trú cuối cùng: Số 106A, đường Trần Hưng Đạo, khóm 2, phường 2, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang; nay là số 68 đường Trần Hưng Đạo, khóm 2, phường 2, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký đầu tư các dự án điện gió theo danh mục công bố
Thông báo kết quả đánh giá, phân loại người quản lý doanh nghiệp năm 2017 tại các Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh Sóc Trăng làm đại diện chủ sở hữu
Quyết định ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo về việc chọn tổ chức tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sóc Trăng
 
 
Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu