Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Đề án 30
Skip portlet Portlet Menu


Chung tay rà soát thủ tục hành chính: Cơ hội, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi công dân

 Thực hiện mục tiêu của Đề án Đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30). Đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành giai đoạn 1 - giai đoạn thống kê thủ tục hành chính của Đề án và bước sang  giai đoạn 2 - giai đoạn rà soát về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của từng thủ tục hành chính để trên cơ sở đó đề xuất giảm bớt các thủ tục không cần thiết, rườm rà, không đúng quy định nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Ngày 26/8/2009, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Lễ Công bố bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp xã, cấp huyện và các bộ thủ tục hành chính áp dụng tại các Sở, ngành cấp tỉnh. UBND tỉnh đã tiến hành công khai; minh bạch đồng thời các bộ thủ tục hành chính trên Trang Thông tin điện tử của tỉnh nhằm phục vụ trực tuyến người dân và doanh nghiệp trong việc tra cứu, thực hiện thủ tục, cũng như tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện tại các cơ quan công quyền của tỉnh. Theo đó, tổng cộng có 1611 thủ tục hành chính; trong đó, thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện gồm 229 thủ tục, cấp xã là 118 thủ tục và thủ tục hành chính cấp Sở ngành tỉnh là 17 bộ với 1.264 thủ tục.

Mặt khác, với mục tiêu tạo bước chuyển về chất trong công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tiến tới đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế xã hội. UBND tỉnh Sóc Trăng thiết lập chuyên mục “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” để lấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp đối với các quy định về thủ tục hành chính đang gây bức xúc, khó khăn cho hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua Đề án 30 thực sự là một cơ hội lớn của người dân và doanh nghiệp nhằm kiến nghị loại bỏ các thủ tục không cần thiết, không hợp lý; các thủ tục hành chính không còn phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội hiện nay và yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Tiến tới hoàn thiện các thủ tục hành chính theo hướng cụ thể, rõ ràng về các bước, cách thức và tổ chức thực hiện. Người dân và doanh nghiệp cũng có thể đề xuất các biện pháp thay thế thủ tục hành chính hiện có và đưa ra những biện pháp tinh gọn, hiệu quả hơn.

Khác với cách làm cũ trong quá khứ, cơ quan hành chính nhà nước thường tiến hành thu thập các ý kiến phản hồi của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính thông qua các hội nghị, hội thảo, khảo sát nhưng chỉ dừng lại ở việc nêu vấn đề; các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính trong khuôn khổ đề án 30 tiến một bước xa hơn, đưa ra các tiêu chí rà soát cụ thể nhằm thu thập các bằng chứng định lượng và định tính về những khó khăn, vướng mắc của thủ tục hành chính, cũng như những giải pháp đơn giản hóa từ phía người dân và doanh nghiệp đối với từng thủ tục hành chính cụ thể. Tham gia điền biểu mẫu rà soát thực chất là việc đưa ra những đánh giá tác động đối với các quy định về thủ tục hành chính từ phía người dân và doanh nghiệp. Đồng thời cũng là cơ hội, quyền lợi và trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính.

Để “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”, người dân và doanh nghiệp có thể nghiên cứu những thủ tục được đăng trên Trang Thông tin điện tử của tỉnh, tải file biểu mẫu rà soát (biểu mẫu 3, 3a, 3b và biểu mẫu 2, 2a, 2b) kèm file hướng dẫn điền để tham gia đơn giản hóa thủ tục hành chính. Hoặc có thể tham gia góp ý trực tuyến các thủ tục hành chính được đăng tải tại chuyên mục này.

Việc tham gia góp ý của người dân và doanh nghiệp sẽ là những dẫn chứng thực tiễn sinh động làm cơ sở để UBND tỉnh xây dựng các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính có sức thuyết phục nhất, trình Chính phủ xem xét, thông qua.

Mọi thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh Sóc Trăng theo số điện thoại: 079.3620775;

Email: khhienst@yahoo.com.vn

Hoặc liên hệ với Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng. Email: sosoctrang@mic.gov.vn

Biểu mẫu 2            Giới thiệuhướng dẫn điền Biểu mẫu 2

Biểu mẫu 2a           Giới thiệuhướng dẫn điền Biểu mẫu 2a

Biểu mẫu 2b          Giới thiệuhướng dẫn điền Biểu mẫu 2b

Biểu mẫu 3            Hướng dẫn điền Biểu mẫu 3

Biểu mẫu 3a           Hướng dẫn điền Biểu mẫu 3a

Biểu mẫu 3b          Hướng dẫn điền Biểu mẫu 3b

 
 
 
 
Đơn vị hành chính
Skip portlet Portlet Menu